Subota, 23. Veljača 2019.

EFSA: Poziv za upućene nacionalne stručnjake (Seconded National Experts Call)

Od samog početka pretpristupnog programa predstavnicima nadležnih institucija za sigurnost hrane iz Bosne i Hercegovine omogućeno je sudjelovanje na sastancima različitih znanstvenih radnih skupina Europske agencije za sigurnost hrane (EFSA), a rukovodstvo Agencije za sigurnost hrane BiH, otkako je imenovana kao službena kontakt točka, sudjeluje na redovitim sastancima Savjetodavnog foruma EFSA-e u svojstvu promatrača. Agencija za sigurnost hrane BiH imenovana je EFSA-inom kontakt točkom za BiH s temeljnom zadaćom jačanja znanstvene suradnje, institucionalnog povezivanja i razmjene znanstvenih podataka.

EFSA zemljama korisnicama pretpristupnog programa pruža mogućnost razvijanja suradnje s EFSA-om, a jedna od tih mogućnosti odnosi se na upućene nacionalne stručnjake (Seconded National Experts).

Ovi stručnjaci imaju dvostruku ulogu: svojom stručnošću doprinose EFSA-i, a tijelima svoje matične države kasnije će moći ponuditi znanje stečeno tijekom razdoblja upućivanja, te će na taj način poticati međusobnu razmjenu i jačati suradnju između EFSA-e i njezinih partnera.

Poziv za upućene nacionalne stručnjake (Seconded National Experts Call) dostupan je na sljedećoj poveznici:

http://careers.efsa.europa.eu/Secondment/via/S%C3%A9rgio-42L81L/jobs/efsa-seconded-national-experts-call-37

Kalendar priopćenja

« February 2019 »
Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28      

prijava korupcije

 izvoz RF lat

propisi

ZOP ZOGP GTS

bez GMO bs

obr lat

priznate vode

konsultacije

GMO registar

baza exp l

Adresa:
Kneza Višeslava bb,
88 000 Mostar, 
Bosna i Hercegovina
Telefon:
Fax:
e-mail:
+387 36 336 950
+387 36 336 990
agencija@fsa.gov.ba