Nedjelja, 16. Lipanj 2019.

Ekspertska misija o prikupljanju podataka i izvještavanju o zoonozama, uzročnicima zoonoza, antimikrobnoj otpornosti i epidemijama uzrokovanim hranom

U okviru EFSA Pretpristupnog programa 2015-2017, koji financira Europska komisija, u organizaciji Agencije za sigurnost hrane Bosne i Hercegovine, u Mostaru je 13. i 14. ožujka 2017. godine, održana ekspertska misija na temu prikupljanja podataka i izvještavanja o zoonozama, uzročnicima zoonoza, antimikrobnoj otpornosti i epidemijama uzrokovanim hranom, koju je vodila Anca Stoicescu (EFSA). Cilj ekspertske misije bio je podrška mjerodavnim institucijama u Bosni i Hercegovini u procesu prikupljanja podataka i izvještavanja EFSA-e sukladno Direktivi 2003/99/EC o monitoringu zoonoza i uzročnika zoonoza, koja je u zakonodavstvo Bosne i Hercegovine preuzeta kroz Pravilnik o načinu praćenja zoonoza i uzročnika zoonoza („Službeni glasnik BiH“, br. 46/10 i 90/13).

U okviru ekspertske misije, na kojoj su aktivno sudjelovali imenovani predstavnici Agencije, Ureda za veterinarstvo BiH, Instituta za javno zdravstvo RS, Federalnog zavoda za javno zdravstvo i Odjela za javno zdravstvo Brčko distrikta BiH, u baze podataka EFSA-e (DWH, Data Warehouse) uneseni su podaci o broju i zdravstvenom statusu životinja, epidemijama uzrokovanim hranom i prevalenci.

em2

Ekspertskoj misiji prethodio je trening koji je EFSA organizirala u listopadu 2016. godine na kojem su pretpristupne zemlje upoznate sa zahtjevima za prikupljanje podataka, alatima i sustavu za izvještavanje o zoonozama, uzročnicima zoonoza, broju i zdravstvenom statusu životinja, antimikrobnoj otpornosti i epidemijama uzrokovanim hranom. Nakon toga je, u veljači 2017. godine ekspert iz Hrvatske agencije za hranu posjetio Bosnu i Hercegovinu, te tom prigodom podijelio s predstavnicima nadležnih institucija iskustva Republike Hrvatske o procesu prikupljanja podataka i izvještavanja EFSA-e sukladno Direktivi 2003/99/EC o monitoringu zoonoza i uzročnika zoonoza i uspostavljanja nacionalnog sustava za prikupljanje podataka.

Kalendar priopćenja

« June 2019 »
Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

prijava korupcije

 izvoz RF lat

propisi

ZOP ZOGP GTS

bez GMO bs

obr lat

priznate vode

konsultacije

GMO registar

baza exp l

Adresa:
Kneza Višeslava bb,
88 000 Mostar, 
Bosna i Hercegovina
Telefon:
Fax:
e-mail:
+387 36 336 950
+387 36 336 990
agencija@fsa.gov.ba