Petak, 19. April 2019.

Od početka rada na izradi pravnih propisa u Agenciji za sigurnost hrane Bosne i Hercegovine pridaje se veliki značaj provođenju postupka javnih konsultacija. S tim u vezi, donošenjem Pravila za konsultacije u izradi pravnih propisa Vijeća ministara Bosne i Hercegovine („Službeni glasnik BiH“, broj 5/17), kao i Jedinstvenih pravila za izradu pravnih propisa u institucijama Bosne i Hercegovine („Službeni glasnik BiH”, br. 11/05, 58/14 i 60/14), Agencija za sigurnost hrane BiH je u potpunosti postupala sa navedenim propisima. Doneseno je Uputstvo o pripremi i izradi nacrta pravnih propisa iz oblasti hrane/hrane za životinje u ASH BiH, koje možete preuzeti na ovom linku.

Svi zainteresovani pojedinci i pravna lica imaju priliku direktno učestvovati u izradi pravnih propisa. Procesom javnih konsultacija želimo obezbijediti veći nivo uključenosti interesnih grupa u zakonodavnim aktivnostima, bolju informisanost i veće povjerenje građana u proces izrade pravnih propisa. Popis organizacija i pojedinaca zainteresiranih za zakonodavne aktivnosti Agencije za sigurnost hrane Bosne i Hercegovine možete pogledati na ovom linku.

Svi dostavljeni komentari će biti obrađeni i podaci će biti korišteni u pripremi prijedloga zakona ili podzakonskih akata koji se dostavljaju Vijeću ministara BiH.

Pisane komentare ili prijedloge na predložene nacrte možete dostaviti direktno na e-mail Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli., na Obrascu za dostavu komentara i prijedloga izmjena na prednacrt propisa, koji možete preuzeti na ovom linku.

Planirane normativno-pravne poslove u 2019. godini iz djelokruga rada Agencije za sigurnost hrane BiH možete pogledati u sljedećem pregledu:

 

Forma Naslov Datum objave
prednacrt Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o maksimalnim nivoima ostataka pesticida u i na hrani i hrani za životinje biljnog i životinjskog porijekla  
prednacrt Pravilnik o voćnim sokovima i određenim sličnim proizvodima namijenjenim za ishranu ljudi 15.2.2019.
prednacrt Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o metodama za kontrolu meda i drugih pčelinjih proizvoda 25.2.2019.
prednacrt Pravilnik o izmjenama Pravilnika o zdravstvenoj ispravnosti vode za piće 25.2.2019.

 

*U javnim konsultacijama o propisima o hrani možete učestvovati i putem web platforme „eKonsultacije“ (https://ekonsultacije.gov.ba).

 

Prednacrt Programa rada Agencije za sigurnost hrane Bosne i Hercegovine za 2019. godinu

U skladu sa članom 8., stav (2), tačka b) Odluke o godišnjem planiranju rada i načinu praćenja i izvještavanja u institucijama Bosne i Hercegovine („Službeni glasnik BiH“, broj 94/14), Prednacrt Programa rada Agencije za sigurnost hrane Bosne i Hercegovine za 2019. godinu dostupan je na sljedećem linku.

 

Nacrt Srednjoročnog plana rada Agencije za sigurnost hrane Bosne i Hercegovine za period 2019.-2021. godina

Agencija za sigurnost hrane Bosne i Hercegovine je postupajući, u skladu s Odlukom o postupku srednjoročnog planiranja, praćenja i izvještavanja u institucijama Bosne i Hercegovine („Službeni glasnik BiH“, broj 62/14), Uputstvom o metodologiji u postupku srednjoročnog planiranja, praćenja i izvještavanja u institucijama Bosne i Hercegovine („Službeni glasnik BiH“, broj 44/15) i Instrukcijom za izradu Srednjoročnog programa rada Vijeća ministara Bosne i Hercegovine za period 2019.-2021., sačinila Nacrt Srednjoročnog plana rada Agencije za sigurnost hrane Bosne i Hercegovine za period 2019.-2021. godina.

U skladu sa obavezom provođenja javnih konsultacija predmetni dokument Vam je dostupan na sljedećem linku.

 

Nacrt Programa rada Agencije za sigurnost hrane Bosne i Hercegovine za 2018. godinu

Na osnovu člana 23. Zakona o ministarstvima i drugim organima uprave Bosne i Hercegovine („Službeni glasnik BiH“, br. 5/03, 142/03, 26/04, 42/04, 45/06, 88/07, 35/09, 59/09 i 103/09), člana 60. stav 1. tačka h) i člana 68. Zakona o hrani („Službeni glasnik BiH“, broj 50/04) i člana 7. Odluke o godišnjem planiranju rada i načinu praćenja i izvještavanja u institucijama Bosne i Hercegovine („Službeni glasnik BiH“, broj 94/14), Agencija za sigurnost hrane Bosne i Hercegovine pripremila je Nacrt Programa rada Agencije za sigurnost hrane Bosne i Hercegovine za 2018. godinu koji je dostupan na sljedećem linku.

Izvještaj o radu Agencije za sigurnost hrane Bosne i Hercegovine za 2018. godinu

Na osnovu člana 68. Zakona o hrani („Službeni glasnik BiH“, broj 50/04), člana 24. Zakona o ministarstvima i drugim organima uprave Bosne i Hercegovine („Službeni glasnik BiH“, br. 5/03, 42/03, 26/04, 42/04, 45/06, 88/07, 35/09, 59/09 i 103/09) i člana 11. Odluke o godišnjem planiranju rada i načinu praćenja i izvještavanja u institucijama Bosne i Hercegovine („Službeni glasnik BiH“, broj 94/14), Agencija za sigurnost hrane Bosne i Hercegovine objavljuje Izvještaj o radu za 2018. godinu, koji je dostupan na sljedećem linku.

Kalendar saopćenja

« April 2019 »
Pon Uto Sri Čet Pet Sub Ned
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30          

prijava korupcije

 izvoz RF lat

propisi

ZOP ZOGP GTS

bez GMO bs

obr lat

priznate vode

konsultacije

GMO registar

baza exp l

Adresa:
Kneza Višeslava bb,
88 000 Mostar, 
Bosna i Hercegovina
Telefon:
Fax:
e-mail:
+387 36 336 950
+387 36 336 990
agencija@fsa.gov.ba