petak, 23. Februar 2018.

Direktor Agencije za sigurnost hrane Bosne i Hercegovine doc.dr.sci Sejad Mačkić potpisao je danas u Mostaru ugovore sa predstavnicima institucija kojima je na ovaj način zvanično dodijeljena sofisticirana laboratorijska oprema u vrijednosti 200 000 eura. Agencija je osigurala nabavku opreme kroz Projekt Svjetske banke “Poljoprivreda i ruralni razvoj” (ARDP), te istu dodijelila sljedećim institucijama:

  • Poljoprivredni institut Republike Srpske, Banja Luka;
  • Federalni agromediteranski zavod Mostar;
  • Institut za javno zdravstvo Republike Srpske, Banja Luka;
  • Veterinarski fakultet Univerziteta u Sarajevu.

Na osnovu člana 16., stav (4) Pravilnika o uslovima i postupku izdavanja odobrenja za stavljanje genetički modificirane hrane i hrane za životinje prvi put na tržište Bosne i Hercegovine i zahtjevima koji se odnose na njihovu sljedivost i označavanje („Službeni glasnik BiH", broj 78/12) ovim putem obavještavamo javnost da je dana 15.12.2014. godine preduzeće Poljo – sementi d.o.o., Slatinski put bb, 77220 Cazin, u svojstvu generalnog uvoznika stočne hrane (koncentrata) slovenskog proizvođača "Panvita d.o.o." za Bosnu i Hercegovinu, podnijelo Agenciji za sigurnost hrane Bosne i Hercegovine zahtjev za stavljanje na tržište genetički modificirane hrane za životinje na tržište Bosne i Hercegovine. Predmet zahtjeva su sljedeće vrste hrane, koje sadrže genetički modificiranu sojinu sačmu (MON40-3-2), proizvođača Panvita Kmetijstvo d.o.o. Rakičan, Lendavska 5,9000 Murska Sobota:

Saopćenje za javnost, 11.12.2014. godine

srijeda, 24 Decembar 2014 22:00

Imajući u vidu da nakon poplava može doći do kontaminacije vode za piće i hrane/hrane za životinje, Agencija u saradnji sa nadležnim inspekcijskim organima i laboratorijama provodi Plan praćenja zdravstvene ispravnosti vode za piće i hrane/hrane za životinje u poplavljenim područjima.

U sklopu realizacije Plana praćenja zdravstvene ispravnosti vode za piće i hrane/hrane za životinje u poplavljenim područjima u Bosni i Hercegovini u sjedištu Agencije za sigurnost hrane Bosne i Hercegovine u Mostaru su 28. novembra 2014. godine potpisani ugovori za laboratorijske usluge analiza hrane i hrane za životinje na prisustvo pesticida i kontaminanata.

Studenti Agromediteranskog fakulteta Univerziteta Džemal Bijedić u Mostaru, koji pohađaju kolegij „Sigurnost hrane" zajedno s mr.sci Aidom Šukalić posjetili su 27. novembra 2014. godine Agenciju za sigurnost hrane Bosne i Hercegovine, gdje su upoznati sa organizacijom, djelatnostima, zadacima, projektima i aktivnostima Agencije u oblasti međunarodne saradnje.

Saopćenje za javnost, 13.11.2014.

srijeda, 24 Decembar 2014 21:43

Agencija za sigurnost hrane Bosne i Hercegovine je dana 12.11.2014. godine zaprimila zvanične informacije od strane nadležnih inspekcijskih organa Brčko distrikta BiH o izvršenom inspekcijskom nadzoru i laboratorijskim analizama mandarina na prisustvo aktivne tvari imazalil, koja se koristi kao zaštitno sredstvo protiv procesa truljenja.

Povodom informacija u vezi sa upotrebom i utjecajem na zdravlje aktivne tvari imazalil, čija je upotreba već decenijama dozvoljena u sredstvima za zaštitu bilja, a koje su izazvale povećanu pažnju javnosti u Bosni i Hercegovini i zemljama regije, u cilju istinitog i profesionalnog izvještavanja javnosti obavještavamo Vas o sljedećem:

Agencija za sigurnost hrane Bosne i Hercegovine je u povodu 16. oktobra, Svjetskog dana hrane, u saradnji sa Poljoprivredno-prehrambenim fakultetom Univerziteta u Sarajevu i Medicinskim fakultetom Univerziteta u Banja Luci, održala prezentacije kojima su nastavno osoblje i studenti upoznati sa trenutnim aktivnostima Agencije, te sa aktuelnim stanjem i savremenim trendovima u oblasti sigurnosti hrane na nacionalnom i globalnom nivou.

Prema rezultatima posljednjeg opsežnog istraživanja pesticida u hrani sprovedenog u 27 članica Evropske unije, te u Islandu i Norveškoj, koje je 12.03.2013. godine objavio Evropski autoritet za sigurnost hrane (EFSA), 97 % uzoraka bilo je unutar propisanih maksimalno dozvoljenih nivoa rezidua pesticida.

Naučni odbor za biološke opasnosti Evropskog autoriteta za sigurnost hrane (BIOHAZ) je objavio prvu naučnu procjenu rizika od patogena koji mogu kontaminirati hranu neživotinjskog porijekla. U naučnom mišljenju prikazan je ukupan broj slučajeva oboljenja ljudi u epidemijama izazvanim hranom u periodu od 2007. do 2011. godine s udjelima prijavljenih slučajeva oboljenja ljudi u zemljama Evropske unije uzrokovanih hranom neživotinjskog i životinjskog porijekla.

Kalendar saopćenja

« Februar 2018 »
Pon Uto Sri Čet Pet Sub Ned
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28        

prijava korupcije

 izvoz RF lat

propisi

OO OGP OTU

bez GMO bs

obr lat

priznate vode

konsultacije

GMO registar

baza exp l

Adresa:
Kneza Višeslava bb,
88 000 Mostar, 
Bosna i Hercegovina
Telefon:
Fax:
e-mail:
+387 36 336 950
+387 36 336 990
agencija@fsa.gov.ba