nedjelja, 27. Maj 2018.

Na osnovu Odluke o prodaji službenih vozila Agencije za sigurnost hrane BiH broj: 01-1-02-3-31/15 od 13.01.2015. godine, a u vezi sa članom 12. stav (3) Pravilnika o uslovima nabavke i načinu korištenja službenih vozila u institucijama Bosne i Hercegovine („Službeni glasnik BiH“, br. 26/14 i 81/14), Komisija za provođenje procedure prodaje službenih vozila Agencije za sigurnost hrane Bosne i Hercegovine broj: 01-1-02-3-31-1/15 od 13.01.2015. godine objavljuje

S ciljem pružanja stručne podrške pojedinim entitetskim institucijama koje su iskazale nejasnoće u pogledu primjene Pravilnika o upotrebi prehrambenih aditiva, osim boja i zaslađivača u hrani („Službeni glasnik BiH“, broj 83/08), predstavnici Agencije za sigurnost hrane Bosne i Hercegovine održali su 24.03.2015. godine u Mostaru sastanak s predstavnicima Ministarstva vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH - Ured za veterinarstvo BiH, Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede RS, Republičke uprave za inspekcijske poslove RS, Federalne uprave za inspekcijske poslove FBiH, Instituta za javno zdravstvo RS i Veterinarskog fakulteta Sarajevo.

Predstavnici Agencije su predstavili „Stručno mišljenje o upotrebi fosfata u proizvodima od mesa i ribe“, kojim su pojasnili sve nejasnoće oko upotrebe fosfata u proizvodima od mesa i ribe nastale različitim tumačenjem važećih propisa u Bosni i Hercegovini i donošenjem Naredbe o zabrani prometa namirnica proizvođača „Pekabesko“ i Pravilnika o upotrebi prehrambenih aditiva u hrani, osim boja i zaslađivača („Službeni glasnik RS“, broj 118/14) od strane Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Republike Srpske, koji je spomenutu oblast regulisao na drugačiji način nego važeći Pravilnik o upotrebi prehrambenih aditiva, osim boja i zaslađivača u hrani („Službeni glasnik BiH“, broj 83/08).

Naime, Pravilnik o upotrebi prehrambenih aditiva, osim boja i zaslađivača u hrani koji je donesen od strane Vijeća ministara Bosne i Hercegovine na prijedlog Agencije za sigurnost hrane BiH u saradnji sa nadležnim organima entiteta i Brčko distrikta BiH na snazi je od 2008. godine, te je ekvivalentan odgovarajućim propisima Evropske unije, koji su u cilju zaštite zdravlja i interesa potrošača i proizvođača, a u skladu s preuzetim međunarodnim obavezama Bosne i Hercegovine, transponirani u zakonodavstvo Bosne i Hercegovine. Navedeni pravilnik, pored ostalog, propisao je maksimalne količine fosforne kiseline i fosfata E 338 - 452 koje se mogu dodati pojedinačno ili u kombinaciji (izraženi kao P2O5). Za kategoriju hrane „proizvodi od mesa“, maksimalno dozvoljena količina dodanih fosfata koji se mogu dodati pojedinačno ili u kombinaciji (izraženi kao P2O5) je 5 g/kg, što je identično odredbama zakonodavstva EU.

Agencija za sigurnost hrane Bosne i Hercegovine je još 2013. godine dostavila stručno tumačenje propisa o prehrambenim aditivima u pogledu upotrebe fosfata u proizvodima od mesa institucijama koje su zatražile isto, gdje je navedena obaveza laboratorija da pri kontroli proizvoda od mesa na prisustvo fosfata, u izvještaju o rezultatima ispitivanja razdvoje prisustvo dodatih od ukupnih fosfata, odnosno odrede dodane fosfate (izražene kao P2O5). 

Na osnovu člana 56. Zakona o hrani („Službeni glasnik BiH“, broj 50/04), člana 61. Zakona o upravi („Službeni glasnik BiH“, br. 32/02 i 102/09) i člana 4., stav (1) Pravilnika o ovlašćivanju panela za organoleptičku analizu djevičanskih maslinovih ulja („Službeni glasnik BiH“, broj 74/14), direktor Agencije za sigurnost hrane Bosne i Hercegovine doc.dr.sci Sejad Mačkić donio je Rješenje o imenovanju Komisije za ovlašćivanje panela za organoleptičku analizu djevičanskih maslinovih ulja na mandat od četiri godine. Komisiju sačinjavaju tri člana, i to po jedan predstavnik Agencije, stručnjak iz oblasti maslinovog ulja i stručnjak za organoleptičko ocjenjivanje ulja, kao i tehnički sekretar Komisije u ime Agencije:

 • mr.sci Mirsad Čindrak, Agencija za sigurnost hrane Bosne i Hercegovine - predsjednik,
 • prof.dr. Ahmet Džubur, Agromediteranski fakultet Univerziteta "Džemal Bijedić" Mostar - član,
 • Marija Prlić, dipl. ing. agr., Federalni agromediteranski zavod Mostar – član i
 • Biljana Nikolić, dipl.iur., Agencija za sigurnost hrane Bosne i Hercegovine – tehnički sekretar Komisije.

Komisija u postupku donošenja Rješenja predlaže direktoru Agencije panele koji ispunjavaju uslove za ovlašćivanje, prati aktivnosti ovlaštenih panela i razmatra izvještaje o njihovom radu, daje mišljenje o programima edukacije organoleptičkih ocjenjivača, prati provedbu programa ujednačavanja rada ovlaštenih panela i razmatra rezultate provedenih testova (ring testova).

Prvi sastanak Komisije za ovlašćivanje panela za organoleptičku analizu djevičanskih maslinovih ulja na kojem su članovima uručena rješenja o imenovanju održan je 19. marta 2015. godine u Mostaru, a o svim budućim aktivnostima Agencija će blagovremeno izvještavati javnost.

Na osnovu člana 16., stav (4) Pravilnika o uslovima i postupku izdavanja odobrenja za stavljanje genetički modificirane hrane i hrane za životinje prvi put na tržište Bosne i Hercegovine i zahtjevima koji se odnose na njihovu sljedivost i označavanje („Službeni glasnik BiH“, broj 78/12) obavještavamo javnost da je dana 25.02.2015. godine Agencija za sigurnost hrane Bosne i Hercegovine primila zahtjev preduzeća „Žitoprerada AD“ d.o.o. Cazin, Ćoralići 462, 77220 Cazin za stavljanje genetički modificirane hrane za životinje na tržište Bosne i Hercegovine. Predmet zahtjeva su sljedeće vrste hrane za životinje, koje sadrže genetički modificiranu soju:

 1. DOC Star u pakovanju od 25 kg- sadrži sljedeće vrste GM soje: (MON40-3-2), (A2704-12), (MON89788), (MON87701), (A5547-127), (356043), (MON87701 x MON89788) i
 2. MervoBest u pakovanju od cca 900 kg.

U skladu s članom 16. stav (3) Pravilnika o uslovima i postupku izdavanja odobrenja za stavljanje genetički modificirane hrane i hrane za životinje prvi put na tržište Bosne i Hercegovine i zahtjevima koji se odnose na njihovu sljedivost i označavanje, Agencija je dostavila na razmatranje Vijeću za GMO kopiju kompletnog zahtjeva za izdavanje rješenja o odobrenju za stavljanje na tržište hrane za životinje koja sadrži GMO.

Vijeće za GMO, u skladu sa članom 56. Zakona o genetički modificiranim organizmima (“Službeni glasnik BiH”, broj 23/09) i članom 18. Pravilnika o uslovima i postupku izdavanja odobrenja za stavljanje genetički modificirane hrane i hrane za životinje prvi put na tržište Bosne i Hercegovine i zahtjevima koji se odnose na njihovu sljedivost i označavanje, daje mišljenje o podnesenom zahtjevu za izdavanje rješenja o odobrenju za stavljanje na tržište hrane za životinje koja sadrži GMO.

Agencija će blagovremeno obavijestiti javnost o daljim mjerama vezano za rješavanje navedenog zahtjeva.

Na osnovu člana 16., stav (4) Pravilnika o uslovima i postupku izdavanja odobrenja za stavljanje genetički modificirane hrane i hrane za životinje prvi puta na tržište Bosne i Hercegovine i zahtjevima koji se odnose na njihovu sljedivost i označavanje („Službeni glasnik BiH“, broj 78/12) obavještavamo javnost da je u periodu od 19. – 26.01.2015. godine Agencija za sigurnost hrane Bosne i Hercegovine primila sljedeće zahtjeve za stavljanje na tržište genetički modificirane hrane za životinje:

 • 19.01.2015. godine - Rakić komerc d.o.o., Batković bb, Bijeljina,
 • 19.01.2015. godine - Mileks d.o.o, Cara Dušana 8A, Milići,
 • 26.01.2015. godine - Poljoprom d.o.o., Druge sarajevske brigade 4, Istočna Ilidža, Istočno Sarajevo.

U skladu sa članom 16. stav (3) Pravilnika o uslovima i postupku izdavanja odobrenja za stavljanje genetički modificirane hrane i hrane za životinje prvi put na tržište Bosne i Hercegovine i zahtjevima koji se odnose na njihovu sljedivost i označavanje, Agencija je dostavila na razmatranje Vijeću za GMO  kopiju kompletnih zahtjeva za izdavanje rješenja o odobrenju za stavljanje na tržište hrane za životinje koja sadrži GMO.

Vijeće za GMO, u skladu sa člankom 56. Zakona o genetički modificiranim organizmima (“Službeni glasnik BiH”, broj 23/09) i članom 18. Pravilnika o uslovima i postupku izdavanja odobrenja za stavljanje genetički modificirane hrane i hrane za životinje prvi put na tržište Bosne i Hercegovine i zahtjevima koji se odnose na njihovu sljedivost i označavanje, daje mišljenje o podnesenom zahtjevu za izdavanje rješenja o odobrenju za stavljanje na tržište hrane za životinje koja sadrži GMO.

Agencija će blagovremeno obavijestiti javnost o daljim mjerama vezano za rješavanje navedenih zahtjeva.

Agencija za sigurnost hrane Bosne i Hercegovine je putem  Sistema brzog uzbunjivanja za hranu i hranu za životinje (EU RASFF) primila hitnu obavijest o sadržaju mikotoksina deoksinivalenola (DON) u žitaricama za doručak porijeklom iz Njemačke. Naime, proizvođač ''C. Hahnemühle Werke GmbH'' je utvrdio  kontaminirane lotove  sirovog kukuruza i od njega proizvedenih kukuruznih pahuljica, koji su, pored ostalih zemalja, isporučeni u Bosnu i Hercegovinu.

 

U cilju zaštite zdravlja i interesa potrošača u Bosni i Hercegovini, Agencija je dana 20.02.2015. godine sve raspoložive podatke dostavila nadležnim inspekcijskim organima u Bosni i Hercegovini, te od istih zatražila hitnu provjeru eventualnog prisustva žitarica za doručak sa nedozvoljenim količinama deoksinivalenola na tržištu Bosne i Hercegovine, kao i povratno informiranje Agencije o rezultatima inspekcijske kontrole. Istoga dana, Agencija je od strane kompanije Konzum d.o.o. Sarajevo, u svojstvu uvoznika, obaviještena da je započeo opoziv sljedećih proizvoda s tržišta Bosne i Hercegovine:

 • „K plus Cornflakes“, pakiranje od 250 g, LOT: L14-05281, rok upotrebe: 25.12.2015.;
 • „K plus Cornflakes“, pakiranje od 1000 g, LOT: L14-05290, rok upotrebe: 25.12.2015.;
 • „Rial Cornflakes“, pakiranje od 1000 g, LOT: L14-05289, rok upotrebe: 25.12.2015.

Deoksinivalenol se smatra jednim od manje toksičnih trihotecena. Kod ljudi izloženih kontaminiranim žitaricama uzrokuje akutnu mučninu, povraćanje, proljev, bol u trbuhu, glavobolju, vrtoglavicu i groznicu. U cilju zaštite zdravlja, potrošačima koji su eventualno kupili navedeni proizvod preporučujemo da isti ne konzumiraju.

 

Subjekti u poslovanju s hranom su, u skladu s članom 25. Zakona o hrani („Službeni glasnik BiH“, broj 50/04), u svim fazama proizvodnje, prerade, obrade i distribucije dužni osigurati da hrana zadovoljava odredbe propisa o hrani relevantnih za njihove djelatnosti i nadzirati poštivanje propisa.

U cilju što efikasnije primjene Pravilnika o službenim kontrolama koje se provode radi verifikacije postupanja u skladu s odredbama propisa o hrani i hrani za životinje te propisa o zdravlju i dobrobiti životinja („Službeni glasnik BiH“, broj 5/13), predstavnici Agencije za sigurnost hrane Bosne i Hercegovine su danas u Sarajevu održali sastanak sa predstavnicima Uprave za indirektno oporezivanje Bosne i Hercegovine, Ministarstva vanjske trgovine i ekonomskih odnosa Bosne i Hercegovine - Ured za veterinarstvo, Federalne uprave za inspekcijske poslove Federacije BiH, Republičke uprave za inspekcijske poslove RS i Ureda gradonačelnika Brčko distrikta BiH- Inspektorat.

Sastanak je otvorio doc.dr.sci Sejad Mačkić, direktor Agencije za sigurnost hrane Bosne i Hercegovine, koji je u uvodnom obraćanju učesnicima istaknuo značaj usaglašavanja propisa o hrani u Bosni i Hercegovini sa legislativom Evropske unije, kako za osiguranje visokog nivoa zaštite zdravlja i interesa potrošača, tako i za nesmetanu trgovinu hranom.

Pravilnik o službenim kontrolama koje se provode radi verifikacije postupanja u skladu s odredbama propisa o hrani i hrani za životinje te propisa o zdravlju i dobrobiti životinja je usklađen sa Uredbom EC 882/04, te je na prijedlog Agencije za sigurnost hrane Bosne i Hercegovine i Ureda za veterinarstvo Bosne i Hercegovine donesen na 25. sjednici Vijeća ministara Bosne i Hercegovine, koja je održana 29. oktobra 2012. godine. Pravilnik je stupio na snagu 30.01.2013. godine sa prelaznim periodom za primjenu od 24 mjeseca, tako da je njegova primjena obavezujuća.

Navedeni pravilnik propisuje opća pravila o provođenju službenih kontrola kako bi se potvrdila usklađenost s propisima čiji je cilj da spriječe, eliminiraju ili smanje nivo rizika po ljude i životinje na prihvatljive nivoe, bilo direktno, bilo putem okoliša, te da osiguraju poštivanje dobrih trgovinskih odnosa u oblasti hrane i hrane za životinje i zaštite interese potrošača, uključujući i deklarisanje hrane i hrane za životinje, kao i druge vrste informacija za potrošače.

Završna konferencija Twinning light projekta ˝Podrška jačanju izvoznog potencijala u oblasti poljoprivrednih proizvoda i hrane u Evropsku uniju˝ održana je 09. februara 2015. godine u Sarajevu. 

Agencija za sigurnost hrane Bosne i Hercegovine, kao jedna od dvije vodeće korisničke institucije u Bosni i Hercegovini, je u saradnji sa Upravom za hranu i veterinarstvo Republike Litvanije, u okviru projekta realizovala praktične obuke subjekata u poslovanju sa hranom i nadležnih institucija entiteta i Brčko distrikta BiH. Osnovni cilj projekta bilo je unaprjeđenje kapaciteta subjekata u poslovanju sa hranom i nadležnih institucija u Bosni i Hercegovini za ispunjavanje standarda i zahtjeva EU, koji su potrebni za izvoz hrane iz Bosne i Hercegovine na tržište Evropske unije, te doprinos daljem napretku zemlje na putu kao EU.

U obraćanju učesnicima konferencije, doc.dr.sci Sejad Mačkić, direktor Agencije za sigurnost hrane Bosne i Hercegovine zahvalio je predstavnicima Delegacije Evropske unije na podršci u pripremi i realizaciji ovog izuzetno značajnog projekta, kako za nadležne institucije svih nivoa u sistemu sigurnosti hrane u Bosni i Hercegovini, tako i za subjekte u poslovanju sa hranom, koji su u sklopu ekspertskih misija dobili konkretne primjedbe i preporuke, koje bi trebali ispoštovati da bi mogli izvoziti hranu životinjskog porijekla na tržište Evropske unije.

Naglasio je da je ovaj projekt dao veliki doprinos u kontinuiranom procesu doedukacije predstavnika nadležnih institucija u Bosni i Hercegovini i subjekata u poslovanju sa hranom, koji Agencija sprovodi od svog osnivanja, a sve u cilju što bolje implementacije važećih propisa o hrani u Bosni i Hercegovini.

Direktor Agencije je upoznao učesnika konferencije da je na prijedlog Agencije za sigurnost hrane Bosne i Hercegovine, u saradnji sa nadležnim institucijama entiteta i Brčko distrikta BiH, Vijeće ministara Bosne i Hercegovine u proteklom periodu donijelo 135 propisa o hrani, koji su usklađeni sa legislativom Evropske unije, što je obaveza naše zemlje prema Sporazumu o stabilizaciji i pridruživanju.

Takođe je istaknuo zadovoljstvo ocjenom da je u Bosni i Hercegovini uspostavljen solidan zakonski osnov za proizvodnju i izvoz mlijeka na tržište Evropske unije, koja je navedena u izvještaju inspekcije Ureda za hranu i veterinarstvo Evropske unije nakon misije sprovedene u januaru 2014. godine.

Međutim, naveo je da je pred subjektima u poslovanju sa hranom i nadležnim institucijama u Bosni i Hercegovini još mnogo zajedničkih izazova koje je neophodno savladati kako bi se unaprijedio nivo zaštite zdravlja i interesa potrošača u Bosni i Hercegovini, a potencijalnim izvoznicima omogućili preduslovi za izvoz hrane na tržište Evropske unije. U tematskom dijelu konferencije, direktor Agencije je održao prezentaciju u kojoj je iznio prijedloge i preporuke Agencije u cilju jačanja sistema sigurnosti hrane u Bosni i Hercegovini.

Na prijedlog Agencije za sigurnost hrane Bosne i Hercegovine, Vijeće ministara BiH je danas na 121. sjednici usvojilo „Izvještaj o sprovedenom planu praćenja zdravstvene ispravnosti vode za piće i hrane/hrane za životinje u poplavljenim područjima BiH u 2014. godini”.

Agencija za sigurnost hrane Bosne i Hercegovine, je  zaključkom Vijeća ministara, zadužena da, u saradnji s nadležnim institucijama BiH, entiteta i Brčko distrikta BiH, nastavi kontinuirano planiranje, pripremu i sprovođenje Plana praćenja zdravstvene ispravnosti vode za piće i hrane/hrane za životinje u BiH u idućem periodu.

Takođe je preporučeno nadležnim institucijama u oblasti sigurnosti hrane, veterinarstva i javnog zdravstva da, u skladu s važećim zakonskim propisima, dugoročno planiraju sredstva u budžetima svih nivoa vlasti u Bosni i Hercegovini, kako bi se osigurala realizacija planova praćenja i kontrolnih planova u oblasti sigurnosti hrane.

Imajući u vidu da nakon poplava može doći do kontaminacije vode za piće i hrane/hrane za životinje, Agencija je u periodu 28.11. – 05.12.2014. godine u saradnji sa nadležnim inspekcijskim organima i laboratorijama sprovela Plan praćenja zdravstvene ispravnosti vode za piće i hrane/hrane za životinje u poplavljenim područjima. U 18 gradova i općina u BiH koje su u maju 2014. godine bile zahvaćene poplavama uzeto je ukupno 352 uzorka vode za piće, hrane (sirovo, mlijeko, voće, povrće) i hrane za životinje, te su isti upućeni na laboratorijske analize.

Na uzetim uzorcima urađeno je ukupno 4378 analiza, od čega 3884 analize na prisustvo rezidua pesticida i 494 analize na prisustvo kontaminanata. Od ukupnog broja analiza, neodgovarajućih je bilo osam, odnosno 0,18%, i to u svi u grupi vode za piće iz sistema za javno vodosnabdijevanje. U cilju zaštite zdravlja i interesa potrošača Agencija je odmah po prijemu laboratorijskih izvještaja o neodgovarajućim analizama vode za piće dana 11.12.2014. godine dostavila iste na dalje postupanje nadležnim inspekcijskim organima, te preporučila preduzimanje propisanih mjera i obavijestila potrošače saopćenjem za javnost. 

Saopćenje za javnost

četvrtak, 22 Januar 2015 11:31

Ekspertska misija na temu "Kontrolni planovi i službene kontrole u oblasti genetički modificiranih organizama" završena je danas u Sarajevu radionicom na kojoj su eksperti Evropske komisije predstavili učesnicima legislativu EU u navedenoj oblasti, nacionalne kontrolne planove, te principe za upravljanje rizikom u slučaju pronalaska neodobrenih GMO na tržištu Evropske unije.

Radionicu je otvorio doc.dr.sci Sejad Mačkić, direktor Agencije za sigurnost hrane Bosne i Hercegovine koji je upoznao prisutne da je legislativa Bosne i Hercegovine u oblasti GMO usklađena sa legislativom EU, te da je u našoj zemlji uspostavljen institucionalni okvir za kontrolu hrane na eventualno prisustvo GMO  u hrani i hrani za životinje.

"U cilju uspostavljanja sistema kontrole hrane i hrane za životinje na prisustvo genetički modificiranih organizama Agencija za sigurnost hrane BiH je u saradnji sa nadležnim institucijama u Bosni i Hercegovini u proteklom periodu usaglasila legislativu u oblasti GMO i omogućila ovlašćivanje laboratorija od strane Vijeća ministara BiH. Isto tako, korištenjem međunarodnih projekata, Agencija je osigurala značajna finansijska sredstva za opremanje ispitnih laboratorija za vršenje analiza na eventualno prisustvo GMO u hrani i hrani za životinje i edukaciju predstavnika nadležnih inspekcijskih organa i laboratorija, te potpisala Sporazum sa referentnom laboratorijom za GMO iz Rima,“ naglasio je u svom izlaganju doc.dr.sci Sejad Mačkić.

Cilj ekspertske misije, koja je uz podršku TAIEX-a održana u periodu 20.-22.01.2015. godine je unaprjeđenje znanja u oblasti službenih kontrola genetički modificiranih organizama sa naglaskom na planiranje i implementaciju kontrolnih planova, tehnike uzorkovanja i interpretaciju rezultata ispitivanja, te pružanje informacija nadležnim organima u Bosni i Hercegovini za provođenje Zakona o genetički modificiranim organizmima („Službeni glasnik BiH“, broj 23/09).  U ekspertskoj misiji učestvovali su predstavnici nadležnih organa BiH, entiteta i Brčko distrikta BiH,  ispitnih laboratorija ovlaštenih za analize prisustva GMO u hrani i hrani za životinje, te drugih zainteresiranih strana.

Kalendar saopćenja

« Maj 2018 »
Pon Uto Sri Čet Pet Sub Ned
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      

prijava korupcije

 izvoz RF lat

propisi

OO OGP OTU

bez GMO bs

obr lat

priznate vode

konsultacije

GMO registar

baza exp l

Adresa:
Kneza Višeslava bb,
88 000 Mostar, 
Bosna i Hercegovina
Telefon:
Fax:
e-mail:
+387 36 336 950
+387 36 336 990
agencija@fsa.gov.ba