nedjelja, 27. Maj 2018.

Agencija za sigurnost hrane Bosne i Hercegovine je u petak, 17. juna 2016. godine od strane predstavnika Evropske agencije za sigurnost hrane (EFSA) obaviještena da, zbog logističkih poteškoća, službenik EFSA-e nije u mogućnosti u predviđenim terminima održati predavanje namijenjeno studentima zainteresiranima za rad u EFSA-i. (http://www.fsa.gov.ba/fsa/bs/novosti/item/306-najava-predavanje-studentima-zainteresiranim-za-rad-u-efsa-i ).

O novim terminima predavanja Agencija će Vas blagovremeno obavijestiti, a preporučujemo Vam da putem sljedećeg linka saznate detalje o uslovima, kriterijima za izbor kandidata, roku i načinu prijave za rad u EFSA-i.

U cilju pružanja podrške Agenciji za sigurnost hrane Bosne i Hercegovine i drugim nadležnim institucijama u Bosni i Hercegovini u procesu izrade „Plana upravljanja krizom za hranu i hranu za životinje sa operativnim hitnim mjerama“, u periodu od 13. – 17. juna 2016. godine u Mostaru je održana „TAIEX ekspertska misija za izradu Plana upravljanja krizom za hranu i hranu za životinje.“

U okviru ekspertske misije razmatrana je radna verzija "Plana upravljanja krizom za hranu i hranu za životinje s operativnim hitnim mjerama" koja je pripremljena u okviru Radne grupe za izradu Plana upravljanja krizom za hranu i hranu za životinje s operativnim hitnim mjerama u čijem su radu učestvovali predstavnici Agencije, te drugih nadležnih institucija Bosne i Hercegovine, entiteta i Brčko distrikta BiH.

Cilj navedenog dokumenta je utvrđivanje mjera koje se bez odgađanja primjenjuju kada se utvrdi da hrana ili hrana za životinje predstavlja ozbiljan rizik za ljude ili životinje, bilo direktno ili putem okoliša, a isti određuje institucije koje će biti uključene, njihove ovlasti i dužnosti, te način i postupke razmjene informacija između relevantnih strana.

U skladu sa Akcijskim planom za realizaciju prioriteta iz Izvještaja Evropske komisije o Bosni i Hercegovini za 2015. godinu, rok za realizaciju aktivnosti je decembar 2016. godine.

Hana Mušinović, predstavnica Odjela za komunikacije i međunarodne odnose Evropske agencije za sigurnost hrane (EFSA) održat će 27. i 28.6.2016. godine u Sarajevu i Mostaru predavanja na kojima će predstaviti ulogu i rad ove institucije u sistemu sigurnosti hrane Evropske unije. EFSA daje nezavisne naučne savjete o rizicima povezanim sa hranom, koji se uzimaju u obzir pri donošenju evropskih propisa, pravila i politika, te na taj način pomaže u zaštiti potrošača od rizika u prehrambenom lancu.

Predavanja će biti održana u okviru kampanje privlačenja mladih talenata, studenata i naučnika na početku karijere za rad u EFSA-i.  Iz vlastitog iskustva, kao jedan od polaznika prošlogodišnje stručne prakse, a danas mlađi naučni službenik EFSA-e, Hana Mušinović će studentima dati informacije o mogućnostima koje EFSA nudi u pogledu stručne prakse, studijskih posjeta i zapošljavanja. Predavanja će biti održana u saradnji sa Agencijom za sigurnost hrane Bosne i Hercegovine prema sljedećem rasporedu:

 • ponedjeljak, 27.6.2016. godine u 11,00h, Veterinarski fakultet Univerziteta u Sarajevu, Ulica Zmaja od Bosne 90 i
 • utorak, 28.6.2016. godine u 10,00h, Agronomski i prehrambeno-tehnološki fakultet Sveučilišta u Mostaru, Ulica biskupa Čule bb.

Predavanja su otvorena za sve studente i naučnike na početku karijere. Dodatne informacije mogu se dobiti u Agenciji za sigurnost hrane Bosne i Hercegovine pozivom na broj 036 336 950 ili putem e-maila Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli. i Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli..

Agencija za sigurnost hrane Bosne i Hercegovine je, u saradnji sa instrumentom Evropske komisije za tehničku podršku i razmjenu informacija (Technical Assistance and Information Exchange, TAIEX), organizovala održavanje Ekspertske misije na temu „Službene kontrole vode za piće i prirodnih mineralnih voda“, od 17.-19.05.2016. godine u Mostaru.

Organizacija održavanja misije je imala za cilj jačanje kapaciteta nadležnih organa u obavljanju inspekcijskih kontrola vode za piće i prirodnih mineralnih voda, te uvid u teorijske i praktične postupke i primjere za službene kontrole i programe monitoringa vode za piće i prirodnih mineralnih voda.

Ekspertskoj misiji su prisustvovali predstavnici nadležnih institucija BiH, entiteta i Brčko distrika BiH.

Tokom misije je izvršen obilazak vodovoda „Mostar“, izvorišta Radobolje, prilikom koje je rukovodioc Poslovne Jedinice 1 upoznao prisutne sa kompletnim sistemom vodosnabdijevanja, uzimanja uzoraka za analizu, monitoringom i menadžmentom sigurnosti vode za piće, kao i funkcionisanjem cijele mreže vodosnabdijevanja Grada Mostara.

Agencija za sigurnost hrane Bosne i Hercegovine danas je, od strane Nestle Adriatic BH Sarajevo d.o.o., obaviještena o dobrovoljnom povlačenju proizvoda „Žitne pahuljice 8 žitarica s dodatkom kulture Bifidobacterium lactis“, proizvođača Nestle Espana S.A., 39650, La Penila de Canoyon, Španija. Prema navodima uvoznika, radi se o prerađenoj hrani na bazi žitarica za dojenčad i malu djecu koja se povlači iz mjera predostrožnosti zbog sumnje u prisustvo povišenih količina tropanskih alakaloida. Predmet povlačenja su sljedeći proizvodi:

 • Nestle BL 8 Cereals NSA GAB001 6x600gES, serija: 52780291 i
 • Nestle BL 8 Cereals NSA GAB001 6x600gES, serija: 52870291.

Agencija za sigurnost hrane Bosne i Hercegovine je predmetnu obavijest dostavila na dalje postupanje nadležnim inspekcijskim organima u Bosni i Hercegovini. Zbog potencijalnog rizika po zdravlje, preporučujemo da se navedeni proizvodi ne konzumiraju.

Tropanski alkaloidi su sekundarni metaboliti koji su u prirodnom obliku prisutni u nekim porodicama biljaka, uključujući kupusnjače (Brassicaceae) i pomoćnice ili krumpirovke (Solanaceae). Iako je dosad identificirano više od 200 vrsta tropanskih alkaloida, prema mišljenju Evropske agencije za sigurnost hrane (EFSA), podaci o njihovom prisustvu u hrani i toksičnosti još uvijek su ograničeni.

Fotografija proizvoda:

DSC05807

Evropska agencija za sigurnost hrane (EFSA) i Evropska komisija organizirale su 11. i 12. maja 2016. godine radionicu u cilju jačanja regionalne saradnje u jugoistočnoj Evropi i Bliskom Istoku, po pitanju prevencije i kontrole bolesti kvrgave kože (Lumpy Skin Disease –LSD). LSD je zarazno oboljenje goveda koje uzrokuje izbijanje čvornatih kvrga na koži zaraženih životinja. Prvenstveno se prenosi vektorima, a karakteriziraju je veliki gubici i potencijal znatnog širenja, osobito putem kretanja i trgovine živim životinjama i njihovim proizvodima. Virus bolesti kvrgave kože ne prenosi se na ljude, a uzročnik je virus iz porodice  Poxviridae, genus Capripoxvirus, 1 Serotip Virus bolesti kvrgave kože(LSDV).

Na radionici su razmotrene najnovije raspoložive informacije o širenju LSD i prodiskutirani načini na koje se može podići svijest o ovoj bolesti i njenom utjecaju na zdravlje životinja, te na koji način raditi zajedno na unapređivanju praćenja, prevencije i kontrole. Predstavnici zemalja članica EU, zemalja EU proširenja i EU susjedstva (Albanija, Bosna i Hercegovina, Bugarska, Cipar, Grčka, Izrael, Jordan, Kosovo, Liban, Crna Gora, Rumunjska, Ruska Federacija, Srbija, Makedonija i Turska), Evropske komisije, Mediteranske mreže za zaštitu zdravlja životinja (REMESA), Istraživačkog  centra za veterinarstvo i agrokemiju Belgije (CODA-CERVA), FAO-a i EFSA-e, uzeli su učešće u ovoj radionici. Inicijativa je finansirana iz Predpristupnog programa EFSA-e za period 2015-2017. Bosnu i Hercegovinu su na navedenom događaju predstavljali mr.sci. Zehra Gilić, dr.vet.med., viši stručni saradnik za vođenje registra u Agenciji za sigurnost hrane Bosne i Hercegovine i prof.dr.sci Senad Prašović, redovni profesor Katedre za patologiju Zavoda za epizootiologiju Veterinarskoga fakulteta u Sarajevu.

EFSA je na zahtjev Evropske komisije, a u svjetlu brzog prekograničnoga širenja oboljenja sa Bliskog istoka na zemlje Balkana, izdala naučno mišljenje (EFSA Journal 2015;13(1):3986), sa preporukama sadržanim u Aneksu istog. Naučno mišljenje Panela za zdravlje i dobrobit životinja EFSA-e (AHAW Panel), sadrži najnovije raspoložive naučne podatke koji se tiču epidemiologije, dijagnosticiranja, prevencije i kontrole predmetne bolesti, a u cijelosti je dostupno putem linka http://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/pub/3986.

Više o pojavi bolesti kvrgave kože u zemljama Istočno-mediteranskog bazena sa zaključcima Svjetske organizacije za hranu i poljoprivredu (FAO) dostupno je u naučnom članku '' Emergence of lumpy skin disease in the Eastern Mediterranean Basin countries'' (VOL 29, November 2013, EMPRES-ANIMAL-HEALTH FAO ORG), koje je dostupno putem linka http://www.fao.org/docrep/019/aq706e/aq706e.pdf.

Komisija za ovlašćivanje panela za senzorsku analizu djevičanskih maslinovih ulja posjetila je 25. maja 2016. godine Federalni agromediteranski zavod Mostar (FAZ), gdje je održana prezentacija kadrovske i tehničke osposobljenosti FAZ-a za senzorsku analizu djevičanskog maslinovog ulja u svrhu službene kontrole. Navedena posjeta predstavlja još jedan vid podrške Komisije za ovlašćivanje panela za senzorsku analizu djevičanskih maslinovih ulja pravnim licima koja su pokazala interes za ovlašćivanje Panela u skladu sa odredbama Pravilnika o ovlašćivanju panela za senzorsku analizu djevičanskih maslinovih ulja („Službeni glasnik BiH,“ broj 74/14).

Agencija za sigurnost hrane Bosne i Hercegovine je 17. maja 2016. godine na svojoj web stranici objavila Javni poziv za podnošenje zahtjeva za ovlašćivanje službenih panela za senzorsku analizu djevičanskih maslinovih ulja. Shodno odredbama člana 3. Pravilnika o ovlašćivanju panela za senzorsku analizu djevičanskih maslinovih ulja, službene panele rješenjem ovlašćuje Vijeće ministara Bosne i Hercegovine na prijedlog Agencije za sigurnost hrane Bosne i Hercegovine.

Zahtjev za ovlašćivanje službenih panela mogu podnijeti pravna lica koja imaju laboratoriju akreditovanu prema normi BAS EN ISO/IEC 17025 za provođenje analiza maslinovog ulja shodno odredbama Pravilnika o metodama analize maslinovog ulja, te raspolažu radnim prostorom, potrebnom opremom, voditeljem panela i senzorskim ocjenjivačima koji ispunjavaju uslove ovog pravilnika.

U organizaciji Agencije za sigurnost hrane Bosne i Hercegovine, uz podršku Njemačkog društva za međunarodnu saradnju (Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit, GIZ), u periodu 23. – 25.5.2016. godine realizovano je studijsko putovanje predstavnika nadležnih institucija iz Bosne i Hercegovine u Austriju na temu “Praktična primjena GMO-free proizvodnje i kontrole”. Na studijskom putovanju bili su  predstavnici Agencije za sigurnost hrane Bosne i Hercegovine, Vijeća za GMO, granične veterinarske inspekcije pri Uredu za veterinarstvo Bosne i Hercegovine, te glavni inspektori za hranu i fitosanitarni inspektori entiteta i Brčko distrikta BiH.

U sklopu studijskog putovanja održani su sastanci sa predstavnicima Ministarstva zdravstva Austrije, Agencije za zdravlje i sigurnost hrane Austrije,  Agencije za zaštitu okoliša Austrije, Austrijskog kontrolnog  tijela (agroVet), te Platforme GMO-free proizvodnje. Razgovarano je o zakonodavstvu i službenim kontrolama GMO u hrani i hrani za životinje u Austriji, kao i o tamošnjim iskustvima u proizvodnji GMO-free hrane i hrane za životinje, a izvršena je i posjeta laboratoriji za analizu prisustva GMO pri Agenciji za zaštitu okoliša.

Predstavnici nadležnih institucija iz Bosne i Hercegovine upoznali su svoje domaćine sa aktivnostima u oblasti GMO koje se sprovode u našoj zemlji i iznijeli vlastita iskustva u toj oblasti, te zahvalili GIZ-u koji je omogućio realizaciju ovog studijskog putovanja u okviru Dunav Soja Inicijative (DSI), koja potiče uzgoj i certifikaciju genetski nemodificirane soje, proizvedene u skladu sa standardima kvaliteta u Dunavskoj regiji. 

U organizaciji Agencije za sigurnost hrane Bosne i Hercegovine, uz tehničku podršku Evropske komisije, u Sarajevu je 20. maja 2016. godine održana „TAIEX Radionica o službenim kontrolama i programima monitoringa vode za piće i prirodne mineralne vode.“ Na Radionici je učestvovalo 58 predstavnika državnih, entitetskih, kantonalnih i institucija Brčko distrikta BiH, te subjekata u poslovanju sa hranom, a održana je u cilju jačanja kapaciteta nadležnih institucija za provođenje službenih kontrola vode za piće i prirodne mineralne vode. Uz tehničku podršku TAIEX-a angažirani su predavači iz Grčke i Litve, koji su održali sljedeće prezentacije:

 • Pregled zakonodavstva EU o vodi za piće – Ilona Drulyte, Institut za procjenu rizika u oblasti hrane i veterinarstva, Litva;
 • Procedura priznavanja prirodnih izvorskih i prirodnih mineralnih voda u EU (registar, obaveze subjekata u poslovanju s hranom...) - Ilona Drulyte, Institut za procjenu rizika u oblasti hrane i veterinarstva, Litva;
 • Procjena rizika porijeklom iz vode za piće - Ioannis - Dionysios Pettas, Grčka agencija za sigurnost hrane;
 • Organizacija službenih kontrola vode za piće i prirodne mineralne vode. Iskustva zemalja članica EU - Ilona Drulyte, Institut za procjenu rizika u oblasti hrane i veterinarstva, Litva i Ioannis - Dionysios Pettas, Grčka agencija za sigurnost hrane;
 • Procedura i smjernice za službene kontrole - programi monitoringa prirodne mineralne vode - Ioannis - Dionysios Pettas, Grčka agencija za sigurnost hrane;
 • Obaveze subjekata u poslovanju s hranom shodno Direktivi (EC) 98/83 – Uvođenje HACCP plana u objekte u kojima se proizvodi voda za piće - Ioannis - Dionysios Pettas, Grčka agencija za sigurnost hrane;
 • Principi HACCP u proizvodnji prirodne mineralne vode i prirodne izvorske vode - Ilona Drulyte, Institut za procjenu rizika u oblasti hrane i veterinarstva, Litva i Ioannis - Dionysios Pettas, Grčka agencija za sigurnost hrane.

U sklopu radionice, mr.sci Džemil Hajrić, direktor Agencije i mr.sci Dragan Brenjo, zamjenik direktora dodijelili su zahvalnice i prigodne poklone prof.dr. Sejadu Mačkiću i dr.sci Zoranu Đeriću, koji su u dva mandata, od 1. juna 2006. do 31. decembra 2015. godine, bili na poziciji direktora i zamjenika direktora Agencije za sigurnost hrane Bosne i Hercegovine.

P5200050

Na osnovu Pravilnika o ovlašćivanju panela za senzorsku analizu djevičanskih maslinovih ulja („Službeni glasnik BiH,“ broj 74/14) pozivamo sve zainteresirane pravne osobe da prijave panele koji će sprovoditi postupke službene provjere usklađenosti senzorskih svojstava djevičanskih maslinovih ulja prema odredbama Pravilnika o metodama analize maslinovog ulja ("Službeni glasnik BiH", broj 68/13).

Zahtjev za ovlašćivanje službenih panela mogu podnijeti pravna lica koja imaju laboratorij akreditovan prema normi BAS EN ISO/IEC 17025 za sprovođenje analiza maslinovog ulja shodno odredbama Pravilnika o metodama analize maslinovog ulja, te koje raspolažu radnim prostorom, potrebnom opremom, voditeljem panela i senzorskim ocjenjivačima koji ispunjavaju uslove ovoga pravilnika.

Shodno odredbama člana 3. Pravilnika o ovlašćivanju panela za senzorsku analizu djevičanskih maslinovih ulja, službene panele rješenjem ovlašćuje Vijeće ministara Bosne i Hercegovine na prijedlog Agencije za sigurnost hrane Bosne i Hercegovine. Službeni paneli će sprovoditi analize maslinovih ulja na tržištu radi provjere naznačenih podataka za potrebe službene kontrole.

Zahtjev za ovlašćivanje službenih panela podnosi se na obrascima iz aneksa VI i X Pravilnika o ovlašćivanju panela za senzorsku analizu djevičanskih maslinovih ulja, koji su dostupni na sljedećem linku:

Pravilnik o ovlašćivanju panela za senzorsku analizu djevičanskih maslinovih ulja

Kontakt osoba za dodatne informacije je mr.sci Mirsad Čindrak, predsjednik Komisije za ovlašćivanje panela za organoleptičku analizu djevičanskih maslinovih ulja (tel: 036 336 950; e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.).

Kalendar saopćenja

« Maj 2018 »
Pon Uto Sri Čet Pet Sub Ned
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      

prijava korupcije

 izvoz RF lat

propisi

OO OGP OTU

bez GMO bs

obr lat

priznate vode

konsultacije

GMO registar

baza exp l

Adresa:
Kneza Višeslava bb,
88 000 Mostar, 
Bosna i Hercegovina
Telefon:
Fax:
e-mail:
+387 36 336 950
+387 36 336 990
agencija@fsa.gov.ba