četvrtak, 26. April 2018.

Agencija za sigurnost hrane Bosne i Hercegovine je putem Sistema brzog uzbunjivanja za hranu i hranu za životinje (EU RASFF) obaviještena da je na tržište više zemalja EU stavljen proizvod porijeklom iz Bosne i Hercegovine koji sadrži nedeklarisanu soju te nije u skladu sa važećim zakonodavstvom EU.

Detalji o proizvodu:

Naziv proizvoda na oznaci: TIMA Oblatne vafel listovi – Waffelblätter

Ostale oznake/pošiljka/lot: svi artikli s rokom upotrebe od 17.04.2018. -  30.06.2020. godine

Pakovanje: 200.0 g

Proizvođač: Voćar d.o.o., Gornji Rahić 112, 76207 Gornji Rahić, BiH

Utvrđena opasnost: nedeklarisana soja

Ozbiljan rizik: DA – nedeklarisani alergen soja

Utjecaj: ljudsko zdravlje

U skladu sa odredbama Uredbe (EU) 1169/2011 Evropskog parlamenta i Vijeća od 25. oktobra 2011. o informisanju potrošača o hrani, kao i Pravilnika o pružanju informacija potrošačima o hrani („Službeni glasnik BiH“, broj 68/13), na deklaraciji hrane obavezno je navođenje svakog sastojka ili pomoćnog tehnološkog sredstva u proizvodnji koje može prouzročiti alergijske reakcije ili intolerancije, a koje se koristi u proizvodnji ili preradi hrane i koje je prisutno u gotovom proizvodu, čak i u promijenjenom obliku.

Agencija je raspoložive informacije potrebne za identifikaciju proizvoda i utvrđivanje sljedivosti dostavila na dalje postupanje nadležnim inspekcijskim organima entiteta i Brčko distrikta BiH.

Studenti dodiplomskog studija Agromediteranskog fakulteta Univerziteta „Džemal Bijedić“ u Mostaru, smjer „Ekologija i upravljanje okolišom u poljoprivredi“ u pratnji profesora, posjetili su 25. aprila 2018. godine Agenciju za sigurnost hrane Bosne i Hercegovine. Posjeta Agenciji nastavak je saradnje Agencije i Agromediteranskog fakulteta Univerziteta „Džemal Bijedić“, a realizirana je u okviru praktične nastave.

Uvodnim obraćanjem studentima je dobrodošlicu poželio mr.sci Dragan Brenjo, zamjenik direktora Agencije za sigurnost hrane Bosne i Hercegovine, a nakon toga su održane sljedeće prezentacije službenika Agencije:

  • „Zakonodavstvo iz oblasti GMO u Bosni i Hercegovini“ – Armin Čolaković, šef Odsjeka za razvoj i saradnju sa laboratorijama i
  • „ Uloga i saradnja sa Evropskom agencijom za sigurnost hrane (EFSA)“ - Nadža Ustamujić – viši stručni saradnik.

DSC 0097

DSC 0096

DSC 0095

Agencija je 27. aprila 2011. godine potpisala Sporazum o naučno-istraživačkoj i stručnoj saradnji sa Agromediteranskim fakultetom Univerziteta Džemal Bijedić, koji omogućava edukaciju naučnog i stručnog kadra obje institucije u oblasti sigurnosti hrane, zajedničke naučno-istraživačke projekte i istraživanja, organiziranje aktuelnih tematskih predavanja, radionica, seminara, okruglih stolova i simpozija.

Inspektorat Brčko distrikta BiH obavijestio je Agenciju za sigurnost hrane Bosne i Hercegovine da se zbog utvrđenog prisustva genetički modificiranih organizama sa tržišta povlači sljedeći proizvod:

Naziv proizvoda: Palenta kukuruzna krupica

Proizvođač: Briž d.o.o. Brčko, Bosna i Hercegovina

Broj lota: L050 (rok trajanja: 10.7.2018.); L052 (rok trajanja: 10.11.2018.); L051 i L053.

 

Laboratorijskim analizama provedenim u ovlaštenoj laboratoriji za ispitivanje, kontrolu i praćenje genetički modificiranih organizama i proizvoda koji se sastoje, sadrže ili potječu od GMO-a utvrđeno je prisustvo GMO u lotu L052, a obzirom da je sirovina nabavljena od istog dobavljača, Briž d.o.o dobrovoljno povlači i ostala tri prethodno navedena lota.

 

Agencija je svu raspoloživu dokumentaciju dostavila na dalje postupanje Federalnoj upravi za inspekcijske poslove F BiH i Republičkoj upravi za inspekcijske poslove RS.

 

Nijedan genetički modificirani organizam nema Rješenje o odobrenju za upotrebu u hrani za ishranu ljudi na tržištu Bosne i Hercegovine. To znači da se na tržište Bosne i Hercegovine trenutno ne može stavljati hrana namijenjena za ishranu ljudi koja se sastoji, sadrži ili vodi porijeklo od GMO-a.

Obavijest o povlačenju i opozivu proizvoda

ponedjeljak, 16 April 2018 14:28

Kompanija „dm drogerie markt d.o.o.“ obavijestila je 16. aprila 2018. godine Agenciju za sigurnost hrane Bosne i Hercegovine o dobrovoljnom povlačenju sa tržišta i opozivu sljedećeg proizvoda:

naziv proizvoda: dmBio napitak od soje s kalcijem

pakovanje: 1 l

rok trajanja: 18.1.2019.

Razlog povlačenja proizvoda sa tržišta i opoziva od potrošača je utvrđeno mikrobiološko odstupanje koje može dovesti do promjene u konzistenciji proizvoda.

Agencija za sigurnost hrane Bosne i Hercegovine je sve raspoložive informacije dostavila na dalje postupanje nadležnim inspekcijskim organima. Detaljnije informacije bit će dostupne po završetku inspekcijske kontrole i prijemu povratne informacije.

Na osnovu rezultata Monitoringa kvaliteta meda na tržištu Bosne i Hercegovine u 2017. godini, koji je Agencija za sigurnost hrane Bosne i Hercegovine provela u saradnji sa nadležnim inspekcijskim organima, nastavljene su aktivnosti na zaštiti interesa potrošača kroz službene kontrole kvalitete meda.

Kako je saopćila Federalna uprava za inspekcijske poslove, Federalni veterinarski inspektorat kontrolisao je skladišta i punionice meda privrednih društava za čije proizvode je monitoringom utvrđeno da ne ispunjavaju propisane uslove kvaliteta.

Dva privredna društva kod kojih su provedene inspekcijske kontrole, u skladu sa vlastitim procedurama, obustavila su daljnju prodaju i preduzela aktivnosti u vezi povlačenja sa tržišta proizvoda koji ne odgovaraju propisanim uslovima kvaliteta.

Detaljnije informacije dostupne su u saopćenju Federalne uprave za inspekcijske poslove od 12. aprila 2018. godine.

Federalna uprava za inspekcijske poslove je, na osnovu preporuka Agencije za sigurnost hrane Bosne i Hercegovine, nakon provedenog Istraživanja kvalitete soli na tržištu Bosne i Hercegovine u 2017. godini, u okviru službenih kontrola pri uvozu u Bosnu i Hercegovinu, naredila povrat 24.000 kg himalajske soli porijeklom iz Pakistana, nabavne vrijednosti oko 17.000,00 KM, jer je laboratorijskim analizama parametara kvaliteta utvrđeno da ista ne zadovoljava uslove za stavljanje u promet na tržištu BiH.

Sa tržišta Bosne i Hercegovine povlače se sljedeći proizvodi proizvođača DIM Komerc, Valandovo, Makedonija, svih rokova trajanja:

  • K PLUS FEFERONI BLAGI, staklenka, 370 ml (160 g) i
  • K PLUS FEFERONI LJUTI, staklenka, 370 ml (160 g).

Na unutrašnjoj strani metalnih zatvarača staklenki ovih proizvoda uočena je korozija te isti ne zadovoljavaju propisane uslove za materijale i predmete u kontaktu sa hranom.

Prema informaciji koju je Agenciji za sigurnost hrane Bosne i Hercegovine dostavila Kantonalna uprava za inspekcijske poslove Kantona Sarajevo, generalni distributer navedenih proizvoda za Bosnu i Hercegovinu obavijestio je sve kupce i započeo povlačenje proizvoda sa tržišta.

Informacija za potrošače

petak, 30 Mart 2018 12:31

Agencija za sigurnost hrane Bosne i Hercegovine zatražila je od nadležnih inspekcijskih organa u Bosni i Hercegovini da utvrde da li se na tržištu Bosne i Hercegovine nalazi proizvod „VINDON“ mljeveno pureće meso, 500g, LOT 300318, barkod 3850339413043, roka trajanja do 30.3.2018., proizvođača Vindon d.o.o., Bjeliš bb, Slavonski Brod.

Ovaj proizvod povlači se sa tržišta Republike Hrvatske radi utvrđene prisutnosti bakterije iz roda Salmonella spp.

Uporedo s ovim aktivnostima, od uvoznika proizvoda Vindon za BiH zatraženo je očitovanje o eventualnom uvozu spornog lota u Bosnu i Hercegovinu.

Po završetku inspekcijske kontrole i prijemu povratnih informacija, Agencija će informisati javnost o preduzetim mjerama i rezultatima inspekcijske kontrole.

*Agencija za sigurnost hrane Bosne i Hercegovine je od strane Vindije d.o.o. Sarajevo, uvoznika i distributera proizvoda Vindon, dana 2.4.2018. godine obaviještena da proizvod iz šarže koja je bila predmet povlačenja i opoziva sa tržišta Republike Hrvatske zbog utvrđene prisustva bakterije Salmonella spp., nije uvezen i stavljen na tržište Bosne i Hercegovine.

Ova informacija dostavljena je na znanje i dalje postupanje nadležnim organskim organima.

Na osnovu Odluke o prodaji službenog vozila Agencije za sigurnost hrane BiH broj: 01-1-16-3-250-1/18 od 09.02.2018. godine, a u vezi sa članom 12. stav (3) Pravilnika o uslovima nabavke i načinu korištenja službenih vozila u institucijama Bosne i Hercegovine („Službeni glasnik BiH“, br. 26/14, 81/14, 78/15, 42/17, 53/17 i 62/17) i Instrukcije o načinu i pravilima provođenja javnog nadmetanja-licitacije za prodaju motornih vozila budžetskih korisnika – institucija Bosne i Hercegovine, broj: 08-02-2-9207/16 od 31.10.2016. godine, Komisija za provođenje procedure prodaje službenog vozila Agencije za sigurnost hrane Bosne i Hercegovine broj: 01-1-16-3-250-2/18 od 09.02.2018. godine objavljuje: Javnu licitacija za prodaju motornog vozila Agencije za sigurnost hrane Bosne i Hercegovine, koji možete preuzeti na ovom linku.

Obrazac za cijenu ponude možete pogledati na ovom linku.

S ciljem razvoja i unaprjeđenja vještina ocjenjivača Panela za organoleptičku analizu djevičanskog maslinovog ulja u svrhu službene kontrole, Agencija za sigurnost hrane Bosne i Hercegovine organizirala je ekspertsku misiju koja se održava u periodu od 12. – 16. marta 2018. godine u Mostaru. Ekspertska misija organizirana je u okviru Instrumenta za tehničku pomoć i razmjenu informacija (Technical Assistance and Information Exchange instrument, TAIEX) Evropske komisije. Ekspertsku misiju vodi dr.sci Karolina Brkić Bubola, voditeljica akreditiranog Panela, Institut za poljoprivredu i turizam Poreč.

Povodom početka ekspertske misije, učesnicima su se obratili mr.sci Dragan Brenjo, zamjenik direktora Agencije za sigurnost hrane Bosne i Hercegovine i prof.dr.sci Marko Ivanković, direktor Federalnog agromediteranskog zavoda Mostar.

ooil db

ooil mi

ooil1

ooil2

ooil3

Na prijedlog Agencije za sigurnost hrane Bosne i Hercegovine, Vijeće ministara Bosne i Hercegovine, na 103. sjednici održanoj 30. maja 2017. godine, donijelo je Rješenje za ovlašćivanje službenog panela za organoleptičku analizu djevičanskih maslinovih ulja u svrhu službene kontrole („Službeni glasnik BiH“, broj 50/17). Na osnovu navedenog Rješenja, za službeni panel Federalnog agromediteranskog zavoda Mostar za organoleptičku analizu djevičanskog maslinovog ulja u svrhu službene kontrole ovlašteno je 17 ocjenjivača.

Službeni paneli sprovode analize maslinovih ulja na tržištu radi provjere naznačenih podataka, za potrebe službene kontrole.

Zahtjev za ovlašćivanje službenih panela mogu podnijeti pravna lica koje imaju laboratoriju akreditiranu prema normi BAS EN ISO/IEC 17025 za sprovođenje analiza maslinovog ulja shodno odredbama Pravilnika o metodama analize maslinovog ulja, te koja raspolažu radnim prostorom, neophodnom opremom, vođom panela i organoleptičkim ocjenjivačima koji ispunjavaju uslove Pravilnika o ovlašćivanju panela za organoleptičku analizu djevičanskih maslinovih ulja („Službeni glasnik BiH“, broj 74/14).

Dnevni red ekspertske misije možete pogledati i preuzeti ovdje.

Oko 10% od ukupne količine otpada od hrane u Evropskoj uniji koja iznosi 88 miliona tona godišnje povezano je sa označavanjem roka upotrebe. Kategorije hrane koje su najviše zastupljene u otpadu od hrane su voće i povrće, pekarski proizvodi, meso, uključujući ribu i meso peradi te mliječni proizvodi. Generalni zaključak istraživanja je da svaki prijedlog za smanjenje količine otpada od hrane kroz unaprjeđenje deklariranja mora biti fokusiran na one vrste proizvoda za koje je vjerojatno da će odluka potrošača da ih baci biti zasnovana na čitanju sadržaja deklaracije. Također, udjel te vrste proizvoda u ukupnoj količini otpada od hrane mora biti značajan.

Od svih vrsta proizvoda koji su bili obuhvaćeni istraživanjem, najviše mogućnosti za smanjenje količine otpada od hrane, a koje je povezano sa navođenjem roka upotrebe, odnosi se na mlijeko, jogurt, svježe sokove, rashlađeno meso i ribu.

Istraživanjem na tržištu utvrđene su razlike u navođenju roka upotrebe unutar iste vrste proizvoda kao i među zemljama članicama EU. Tako je npr. za istu vrstu proizvoda u pojedinim članicama EU korištena oznaka „upotrijebiti do“, a u drugim „najbolje upotrijebiti do“.

Na osnovu rezultata istraživanja preporučeno je da se izrade tehničke smjernice za prehrambenu industriju kojim bi se definirao rok upotrebe, način izbora između oznake „upotrijebiti do“ i „najbolje upotrijebiti do“, specificirali uslovi skladištenja i preispitala mogućnost produženja roka trajnosti proizvoda.

Opći principi kojima se garantira visok stepen zaštite potrošača u pogledu obavijesti o hrani, uzimajući u obzir razlike u percepciji potrošača i njihove potrebe za informacijama, uz istovremeno osiguravanje nesmetanog funkcioniranja internog tržišta u Bosni i Hercegovini propisani su Pravilnikom o pružanju informacija potrošačima o hrani („Službeni glasnik BiH“, broj 68/13). Navedenim pravilnikom preuzeta je Uredba (EU) 1169/2011 o informisanju potrošača o hrani te je oblast informisanja potrošača o hrani u Bosni i Hercegovini regulisana na isti način kao u zemljama EU.

Istraživanje o označavanju roka upotrebe i drugih informacija na deklaracijama hrane i prevenciji bacanja hrane dostupno je ovdje.

Kalendar saopćenja

« April 2018 »
Pon Uto Sri Čet Pet Sub Ned
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30            

prijava korupcije

 izvoz RF lat

propisi

OO OGP OTU

bez GMO bs

obr lat

priznate vode

konsultacije

GMO registar

baza exp l

Adresa:
Kneza Višeslava bb,
88 000 Mostar, 
Bosna i Hercegovina
Telefon:
Fax:
e-mail:
+387 36 336 950
+387 36 336 990
agencija@fsa.gov.ba