Četvrtak, 12. Decembar 2019.

U prisustvu visokih zvanica, predstavnika Vijeća za GMO, Agencije za sigurnost hrane Bosne i Hercegovine, nadležnih institucija Republike Srpske i akademske zajednice, u prostorijama Akademije nauka i umjetnosti Republike Srpske u Banja Luci je 4. jula 2019. godine održana promocija monografije „Genetički modificirani organizmi – stanje i perspektive“.

O doprinosu monografije široj društvenoj diskusiji o ključnim naučnim i etičkim pitanjima korištenja biotehnologije govorili su recenzenti akademik prof.dr. Novo Pržulj i prof.dr. Faruk Čaklovica. Akademik Pržulj istaknuo je da su autori monografije čitaocu, bio on pristalica ili protivnik korištenja dostignuća biotehnologije i GMO, na sveobuhvatan, informativan i razumljiv način ukazali na trenutno stanje u biotehnologiji i GMO, metode procjene rizika i biosigurnosti koje se provode prije stavljanja na tržište GMO i hrane koja je proizvedena od njih, zakonodavstvo koje prati uvođenje GMO te su informisali čitaoca o budućim trendovima razvoja GMO.

promocija bl2

U ime Agencije za sigurnost hrane Bosne i Hercegovine, kao izdavača monografije, prisutnima se obratio mr.sci. Dragan Brenjo, zamjenik direktora, koji je govorio o nizu zajedničkih aktivnosti Agencije, Vijeća za GMO i nadležnih organa entiteta i Brčko distrikta BiH čiji je cilj osiguranje visokog nivoa zaštite života i zdravlja ljudi, zdravlja i dobrobiti životinja, okoliša i interesa potrošača s obzirom na GMO i proizvode od GMO uz istovremeno funkcionisanje tržišta Bosne i Hercegovine.

U svojstvu koautora monografije, učesnicima skupa obratio se prof. dr. Vojislav Trkulja, koji je upoznao prisutne sa strukturom i sadržajem monografije te predstavio autore monografije.

Monografija „Genetički modificirani organizmi – stanje i perspektive“ objavljena je 2018. godine u nakladi Agencije za sigurnost hrane Bosne i Hercegovine, a njezini autori su:

 • Prof.dr. Vojislav Trkulja – JU Poljoprivredni institut Republike Srpske, Banja Luka;
 • Prof. dr. Dalibor Ballian – Šumarski fakultet Univerziteta u Sarajevu;
 • Prof. dr. Stojko Vidović – Medicinski fakultet Univerziteta u Banja Luci;
 • Prof. dr. Rifet Terzić – Prirodno- matematički fakultet Univerziteta u Tuzli;
 • Prof. dr. Ivan Ostojić – Agronomski i prehrambeno tehnološki fakultet Sveučilišta u Mostaru;
 • Prof. dr. Faruk Čaklovica –Veterinarski fakultet Univerziteta u Sarajevu;
 • Prof. dr. Ahmed Džubur – Agromediteranski fakultet Univerziteta „Džemal Bijedić“, Mostar;
 • Dr. sci. Džemil Hajrić – Agencija za sigurnost hrane Bosne i Hercegovine;
 • Prof. dr. Goran Perković – Uprava Bosne i Hercegovine za zaštitu zdravlja bilja;
 • Mr. sci. Dragan Brenjo – Agencija za sigurnost hrane Bosne i Hercegovine;
 • Armin Čolaković dr. vet. med.– Agencija za sigurnost hrane Bosne i Hercegovine.
Objavljeno u Novosti

72. sastanak Savjetodavnog foruma Evropske agencije za sigurnost hrane (EFSA) održan je 3. i 4. jula 2019. godine u Reykjaviku, Island, a u ime Agencije za sigurnost hrane Bosne i Hercegovine na sastanku je učestvovao dr.sci. Džemil Hajrić, direktor Agencije.

Na sastanku su razmatrane pripremne aktivnosti za implementaciju nove Uredbe o transparentnosti i održivosti procjene rizika u prehrambenom lancu kojom je dopunjena Uredba (EZ) 178/2002 Evropskog parlamenta i Vijeća. Cilj ovih dopuna regulatornog okvira EU je povećavanje transparentnosti procjene rizika u prehrambenom lancu, unaprjeđenje objektivnosti i nezavisnosti studija koje koristi EFSA te revizija načina upravljanja EFSA-om sa ciljem osiguranja održivosti ove institucije.

Učesnici sastanka Savjetodavnog foruma upoznati su sa budućim aktivnostima na implementaciji istraživanja prehrambenih navika stanovništva EU (EU MENU).U okviru ove tačke dnevnog reda direktor Hajrić informisao je prisutne o aktivnostima koje se provode na realizaciji istraživanja prehrambenih navika stanovništva u Bosni i Hercegovini shodno EU MENU metodologiji. Ovom prilikom zahvalio je predstavnicima EFSA-e na podršci implementaciji navedenog istraživanja u sklopu projekta „Podrška nacionalnim istraživanjima prehrambenih navika shodno EU MENU metodologiji“.

Na sastanku su prezentovane nove informacije o harmonizaciji prikupljanja podataka o hemijskim kontaminantima, saradnji sa Evropskom agencijom za hemikalije (ECHA) i novom ciklusu programa EU FORA za period od 2019 -2021. godine.

Savjetodavni forum EFSA-e sastoji se od rukovodioca agencija i institucija za sigurnost hrane svih zemalja članica EU i zemalja članica EFTA-e, a na sastancima učestvuju i predstavnici nadležnih institucija pretpristupnih zemalja.

72AF2

Objavljeno u EFSA

Dr.sci. Džemil Hajrić, direktor Agencije za sigurnost hrane Bosne i Hercegovine i Bernhard Url, izvršni direktor Evropske agencije za sigurnost hrane (EFSA) razgovarali su, u okviru 72. sastanka Savjetodavnog foruma EFSA-e koji je održan u Reykjaviku, Island, o ključnim aspektima realizacije Ugovora u pripremnim mjerama za učešće korisnica Instrumenta pretpristupne pomoći (IPA) u aktivnostima EFSA-e u periodu od 2019.-2021. godine.

Cilj aktivnosti predviđenih ugovorom je priprema zemalja korisnica pretpristupne pomoći Evropske komisije, među kojima je Bosna i Hercegovina, za unaprjeđenje razumijevanja politika EU u oblasti sigurnosti hrane. Uvid u način na koji EFSA funkcioniše, uključujući razmjenu naučnih i stručnih informacija, pomoći će zemljama korisnicama u implementaciji modela analize rizika, koji je definisan Uredbom (EZ) 178/2002 Evropskog parlamenta i Vijeća.

Kroz realizaciju projektnih aktivnosti predviđeno je postupno povećavanje učešća zemalja korisnica pretpristupne pomoći EK u aktivnostima EFSA-e i njezinih naučnih mreža, kao i u procesu izvještavanja EFSA-e, što bi  trebalo doprinijeti izgradnji institucionalnih kapaciteta za procjenu rizika u pretpristupnim zemljama.

Objavljeno u EFSA

Kalendar saopćenja

« Juli 2019 »
Pon Uto Sri Čet Pet Sub Ned
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        

prijava korupcije

 izvoz RF lat

propisi

ZOP ZOGP GTS

bez GMO bs

obr lat

priznate vode

konsultacije

GMO registar

baza exp l

Adresa:
Kneza Višeslava bb,
88 000 Mostar, 
Bosna i Hercegovina
Telefon:
Fax:
e-mail:
+387 36 336 950
+387 36 336 990
agencija@fsa.gov.ba