Petak, 19. April 2019.

Na prijedlog Agencije za sigurnost hrane Bosne i Hercegovine, u saradnji sa nadležnim organima entiteta i Brčko distrikta BiH, Vijeće ministara Bosne i Hercegovine je na 157. sjednici održanoj 7. novembra 2018. godine donijelo Pravilnik o sistemima kvaliteta za prehrambene proizvode.

Pravilnikom o sistemima kvaliteta za prehrambene proizvode utvrđuje se sistem kvaliteta za prehrambene proizvode, koji služi kao osnova za označavanje, te prema potrebi, zaštitu naziva i izraza, koji se posebno navode ili opisuju proizvod sa karakteristikama proizvoda sa dodanom vrijednosti i/ili svojstvima sa dodanom vrijednosti koje su posljedica metoda prerade koje se koriste prilikom njihove proizvodnje, ili mjesta njihove proizvodnje ili promocije.

Svrha ovog Pravilnika je osiguranje poštenog tržišnog natjecanja za proizvođače prehrambenih proizvoda sa karakteristikama i obilježjima proizvoda sa dodanom vrijednosti te omogućavanje dostupnosti pouzdanih informacija potrošačima vezanih za takve proizvode. Pored toga, ovaj propis daje pravne pretpostavke za poštivanje prava intelektualnog vlasništva za prehrambene proizvode koji su zaštićeni u skladu s istim.

Stupanjem na snagu Pravilnika o sistemima kvalitete za prehrambene proizvode bit će stavljeni van snage Pravilnik o oznakama originalnosti i oznakama geografskog porijekla hrane („Službeni glasnik BiH“, broj 27/10) i Pravilnik o oznakama tradicionalnog ugleda hrane („Službeni glasnik BiH“, broj 27/10).

Objavljeno u Novosti

Vijeće ministara Bosne i Hercegovine je na 156. sjednici održanoj 5. novembra 2018. godine donijelo Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o maksimalno dozvoljenim količinama određenih kontaminanata u hrani, koji je u saradnji sa nadležnim organima entiteta i Brčko distrikta BiH pripremila i predložila Agencija za sigurnost hrane Bosne i Hercegovine. Kroz izmjene i dopune navedenog propisa u zakonodavstvo Bosne i Hercegovine preuzete su odredbe iz sljedećih Uredbi Europske komisije:

  • Uredba Komisije (EU) 2017/1237 оd 7. jula 2017. o izmjeni Uredbe (EZ) br. 1881/2006 u pogledu maksimalno dozvoljene količine cijanovodične kiseline u neprerađenim cijelim, mrvljenim, mljevenim, gnječenim i sjeckanim jezgrama marelice stavljenim na tržište za krajnjeg potrošača;
  • Uredba Komisije (EU) 2015/1137 od 13. jula 2015. o izmjeni Uredbe (EZ) br. 1881/2006 u pogledu maksimalno dozvoljene količine ohratoksina A u začinima Capsicum spp.

Cilj Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o maksimalno dozvoljenim količinama određenih kontaminanata u hrani je osiguranje visokog stepena zaštite zdravlja i interesa potrošača.

Donošenju Uredbe Komisije (EU) 2017/1237 od strane Evropske komisije prethodilo je Naučno mišljenje o akutnim zdravstvenim rizicima povezanim sa prisutnošću cijanogeničnih glikozida u sirovim jezgrama marelice i proizvodima dobivenim od sirovih jezgri marelice (EFSA Journal 2016;14(4):4424, 47 pp doi:10.2903/j.efsa.2016.4424) koje je donio Naučni odbor za kontaminante u prehrambenom lancu (CONTAM) Evropske agencije za sigurnost hrane (EFSA). U ovom Naučnom mišljenju utvrđeno je da se amigdalin, kao važan cijanogeni glikozid koji se nalazi u neprerađenim jezgrama marelica, žvakanjem razgrađuje na cijanovodičnu kiselinu (cijanid) koja može biti štetna po zdravlje potrošača. Stoga je Evropska komisija Uredbom definisala maksimalno dozvoljenu količinu cijanovodične kiseline (cijanida) u navedenim proizvodima koja je Pravilnikom o izmjenama i dopunama Pravilnika o maksimalno dozvoljenim količinama određenih kontaminanata u hrani preuzeta u zakonodavstvo Bosne i Hercegovine te iznosi 20.0 mg/kg.

Subjekti u poslovanju sa hranom dužni su osigurati da sve neprerađene cijele, mrvljene, mljevene, gnječene i sjeckane jezgre marelice stavljene na tržište za krajnjeg potrošača budu u skladu sa propisanom maksimalno dozvoljenom količinom.

Objavljeno u Novosti

U okviru projekta „Unaprjeđenje sistema sigurnosti hrane u Bosni i Hercegovini“ koji finansira Češka razvojna agencija u periodu od 17.-19. oktobra 2018. godine provedene su aktivnosti na analizi potreba za tehničkim opremanjem laboratorija uključenih u projekt, a koje djeluju u sastavu Instituta za javno zdravstvo FBiH, Veterinarskog fakulteta u Sarajevu, Veterinarskog instituta „Dr. Vaso Butozan“ Banja Luka, Instituta za javno zdravstvo RS u Banja Luci te Federalnog agromediteranskog zavoda u Mostaru. Prilikom zvaničnog obilaska i radnih sastanaka, predstavnici pojedinih laboratorija iskazali su i potrebe za stručnom edukacijom osoblja koje će provoditi laboratorijske analize aditiva u hrani.

Nakon toga, u periodu od 22.-26.10.2018. godine, u Sarajevu i Laktašima održane su obuke predstavnika nadležnih entitetskih, kantonalnih te inspekcijskih organa Brčko distrikta koji provode službene kontrole aditiva u hrani. Na obukama je predstavljeno zakonodavstvo EU o aditivima u hrani, te praktični aspekti implementacije ovog zakonodavstva u segmentu službenih kontrola, analiza aditiva i nutritivnih vrijednosti hrane i deklarisanja aditiva.

CRAg2

Projekt „Unaprjeđenje sistema sigurnosti hrane u Bosni i Hercegovini, u dijelu koji realizira Agencija za sigurnost hrane Bosne i Hercegovine u saradnji sa nadležnim organima entiteta i Brčko distrikta BiH, odnosi se na podršku uspostavljanju pilot sistema za kontrolu aditiva u hrani. To obuhvata više projektnih aktivnosti kao što su revizija propisa u ovoj oblasti, uvođenje novih metoda laboratorijskih analiza aditiva u hrani, odgovarajuće obuke predstavnika nadležnih inspekcijskih organa i laboratorijskog osoblja te izradu kontrolnog programa za nadzor upotrebe aditiva u hrani.

Projekt je u potpunosti usklađen sa preporukama Evropske komisije u oblasti sigurnosti hrane, a cilj je unaprjeđenje sistema sigurnosti hrane i jačanje uloge nadležnih organa za sigurnost hrane na svim nivoima vlasti u Bosni i Hercegovini. U ime Češke razvojne agencije, projekt realiziraju Centralni institut za nadzor i kontrolu u poljoprivredi, Brno i Državni veterinarski institut, Prag.

Objavljeno u Novosti

Kalendar saopćenja

« Novembar 2018 »
Pon Uto Sri Čet Pet Sub Ned
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30    

prijava korupcije

 izvoz RF lat

propisi

ZOP ZOGP GTS

bez GMO bs

obr lat

priznate vode

konsultacije

GMO registar

baza exp l

Adresa:
Kneza Višeslava bb,
88 000 Mostar, 
Bosna i Hercegovina
Telefon:
Fax:
e-mail:
+387 36 336 950
+387 36 336 990
agencija@fsa.gov.ba