Nedjelja, 22. Juli 2018.

Vijeće ministara Bosne i Hercegovine je na 114. sjednici održanoj 12. septembra 2017. godine dalo saglasnost Agenciji za sigurnost hrane Bosne i Hercegovine, da shodno metodologiji Evropske agencije za sigurnost hrane (EFSA), organizuje i sprovede istraživanje o prehrambenim navikama djece u Bosni i Hercegovini u periodu od 2018.-2023. godine.

Saglasnost Vijeća ministara BiH bila je preduslov da Agencija za sigurnost hrane BiH pripremi potrebnu dokumentaciju i prijavi se na tender EFSA-e do 13. oktobra 2017. godine.

Istraživanje bi obuhvatilo tri dobne grupe djece uzrasta od tri mjeseca do devet godina i sprovodilo bi se u skladu sa metodologijom EFSA-e o načinu prikupljanja i obrade podataka o prehrambenim navikama djece. Uniformnost prikupljanja i obrade podataka o prehrambenim navikama stanovništva općenito, a posebno djece, ključna je za razmjenu i korištenje podataka između zemalja koje učestvuju u istraživanju i EFSA-e.

Prehrambene navike stanovništva daju detaljnu sliku konzumiranja pojedine hrane po dobnim grupama stanovnika za određenu zemlju ili područje. Bosna i Hercegovina dosad nije sprovodila istraživanja prehrambenih navika djece, te ovi podaci nedostaju u bazi podataka za procjenu rizika.

Agencija je početkom 2017. godine, u saradnji sa partnerskim institucijama u Bosni i Hercegovini, započela sprovođenje istraživanja prehrambenih navika odrasle populacije, koje EFSA finansira sredstvima u iznosu od 100.000 eura.

Objavljeno u Novosti

Na prijedlog Agencije za sigurnost hrane Bosne i Hercegovine, Vijeće ministara Bosne i Hercegovine je na 114. sjednici donijelo Pravilnik o postupku ocjenjivanja i ovlaštenja laboratorija za ispitivanje, kontrolu i praćenje genetički modificiranih organizama (GMO) i proizvoda koji se sastoje, sadrže ili potječu od GMO.

Pravilnikom se propisuje ovlašćivanje laboratorija za ispitivanje, kontrolu i praćenje GMO koje na jedinstven način sprovode nadležni organi entiteta i Brčko distrikta BiH. Takođe je propisano uspostavljanje liste ovlaštenih laboratorija za oblast GMO-a u Bosni i Hercegovini. Obuhvaćen je postupak ovlašćivanja laboratorija za ispitivanje, kontrolu i praćenje genetički modificiranih organizama i proizvoda koji se sastoje, sadrže ili potječu od genetički modificiranih organizama za hranu, hranu za životinje, reprodukcijski  materijal u poljoprivredi  i šumarstvu te  sredstva za zaštitu bilja.

Shodno odredbama Pravilnika, Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Republike Srpske, Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva i Odjel za poljoprivredu Brčko Distrikta BiH ovlašćuju ispitne laboratorije za kontrolu, ispitivanje i praćenje GMO i proizvoda koji se sastoje, sadrže ili potječu od GMO. Nakon ovlašćivanja, Rješenja o ovlaštenju laboratorija dostavljaju Agenciji za sigurnost hrane BiH, koja ih upisuje na jedinstvenu listu ispitnih laboratorija u BiH za oblast GMO. Lista će biti objavljena u „Službenom glasniku BiH“ i na web stranici Agencije.

Na osnovu člana 16. Zakona o GMO („Službeni glasnik BiH“, broj 23/09), Vijeće ministara Bosne i Hercegovine na prijedlog Agencije i uz mišljenje Instituta za akreditiranje Bosne i Hercegovine uređuje postupak ocjenjivanja i ovlašćivanja laboratorija za ispitivanje, kontrolu i praćenje GMO-a i proizvoda koji se sastoje, sadrže ili potječu od GMO-a.

Objavljeno u Novosti

Kalendar saopćenja

« Septembar 2017 »
Pon Uto Sri Čet Pet Sub Ned
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30  

prijava korupcije

 izvoz RF lat

propisi

OO OGP OTU

bez GMO bs

obr lat

priznate vode

konsultacije

GMO registar

baza exp l

Adresa:
Kneza Višeslava bb,
88 000 Mostar, 
Bosna i Hercegovina
Telefon:
Fax:
e-mail:
+387 36 336 950
+387 36 336 990
agencija@fsa.gov.ba