Agencija za sigurnost hrane Bosne i Hercegovine +++ tel: 00 387 36 336 950 +++fax 00 387 36 336 990

Treća sjednica Vijeća za GMO

Vijeće za GMO, u prostorijama Šumarskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu, 24.03.2010. godine održalo  je treću sjednicu Vijeća za GMO.
(Saznaj više…)

Seminar „Procjena i analiza rizika po pitanju sigurnosti hrane: Stanje u EU i BiH, podaci i činjenice u 2009. godini,“ Jahorina, 30.-31.03.2010. godine

U organizaciji Agencije za sigurnost hrane BiH i Evropske komisije, a u sklopu IPA projekta „Podrška u pripremi i provedbi EU zakonodavstva iz oblasti hrane u Bosni i Hercegovini,“ dana 30. i 31.03.2010. godine u hotelu Termag na Jahorini, bit će održan seminar na temu „Procjena i analiza rizika po pitanju sigurnosti hrane: Stanje u EU i BiH, podaci i činjenice u 2009. godini.“
(Saznaj više…)

Upravni odbor IPA projekta „Podrška u pripremi i provedbi EU zakonodavstva iz oblasti sigurnosti hrane u BiH,“ Mostar, 19.03.2010. godine

Drugi sastanak Upravnog odbora IPA projekta „Podrška u pripremi i provedbi EU zakonodavstva iz oblasti sigurnosti hrane u BiH“ održan je dana 19. marta 2010. godine u prostorijama Agencije za sigurnost hrane Bosne i Hercegovine u Mostaru. Sastanak je otvorio direktor Agencije za sigurnost hrane BiH doc.dr.sci. Sejad Mačkić, a prisustvovali su, između ostalih, predstavnica Delegacije Evropske komisije u Bosni i Hercegovini Vesna Grković, direktor IPA projekta „Podrška u pripremi i provedbi EU zakonodavstva iz oblasti sigurnosti hrane u BiH“ Claudio Bompard, te eksperti Evropske komisije za sigurnost hrane.
(Saznaj više…)

“Uvodni seminar o usklađivanju legislative BiH iz oblasti sigurnosti hrane,” Mostar, 17. marta 2010. godine

„Uvodni seminar o usklađivanju legislative BiH  iz oblasti sigurnosti hrane,“ čiji su organizatori Agencija za sigurnost hrane Bosne i Hercegovine i Evropska komisija, održan je u četvrtak, 17.03.2010. godine u hotelu Bristol u Mostaru.   Na seminaru su učestvovali predstavnici institucija BiH, Federacije BiH, Republike Srpske i Brčko Distrikta, koje su uključene u proces usklađivanja zakonodavstva BiH s pravnim naslijeđem Evropske unije (Acquis communautaire).
(Saznaj više…)

Uvodni seminar o usklađivanju zakonodavstva BiH iz oblasti sigurnosti hrane

U organizaciji Agenciji za sigurnost hrane BiH i Evropske komisije, a u sklopu IPA projekta „Podrška u pripremi i provedbi EU zakonodavstva iz oblasti hrane u Bosni i Hercegovini,“ u srijedu, 17.03.2010. godine u hotelu Bristol u Mostaru s početkom u 10,00 sati biti će održan „Uvodni seminar o usklađivanju zakonodavstva BiH  iz oblasti sigurnosti hrane.“  Na seminaru će učestvovati predstavnici institucija BiH, Federacije BiH, Republike Srpske i Brčko Distrikta, koje su uključene u proces usklađivanja zakonodavstva BiH s pravnim naslijeđem Evropske unije (Acquis communautaire).

Sigurnost hrane: „EU politike i standardi“

U organizaciji Poljoprivredno-prehrambenog fakulteta Univerziteta u Sarajevu  i nevladine organizacije “Kyodo” u Sarajevu je 04.03.2010. godine održan je skup na temu:”Sigurnost hrane – EU politike i standardi”. Učešće na skupu, kao pozvani predavač, uzeo je direktor Agencije doc.dr.sci. Sejad Mačkić koji je održao predavanje na temu „Usaglašavanje legislative iz oblasti hrane u BiH sa legislativom EU- uloga i značaj Agencije  za sigurnost hrane BiH“. Predavanja o temama koje se odnose na sigurnost hrane, izazove organske poljoprivrede u BiH, kao i proizvodnja hrane u Unsko-sanskoj regiji,  održali su: doc.dr. Mile Blesić, prof.dr. Esma Velagić- Habul i prof.dr. Vildana Alibabić. (Saznaj više…)