Agencija za sigurnost hrane Bosne i Hercegovine +++ tel: 00 387 36 336 950 +++fax 00 387 36 336 990

Pojačan nadzor nad hranom u ljetnom periodu

Bolesti koje se prenose putem hrane predstavljaju značajan javnozdravstveni i ekonomski problem, te se širom svijeta intenziviraju napori na poboljšanju sigurnosti hrane. Nadzor nad ovim vrstama zaraznih bolesti je specifičan i obuhvata niz aktivnosti, koje podrazumijevaju stalno i aktivno prikupljanje podataka,  analizu, interpretaciju i razmjenu informacija o pojavi i kretanju ovih zaraznih bolesti. Ove aktivnosti preduzimaju se zbog evaluacije i predlaganja preventivnih mjera, koje imaju za cilj smanjenje rizika nastanka i širenja bolesti.
(Saznaj više…)

26. sjednica Kodeks odbor o općim principima

Kodeks odbor o općim  principima održao je svoju dvadeset šestu sjednicu u Parizu, u periodu  od 12. do 16. aprila 2010. godine, na poziv Generalnog direktora Organizacije za hranu i poljoprivredu Ujedinjenih naroda  i Generalnog direktora Svjetske zdravstvene organizacije. Profesor Michel Thibier predsjedavao je sjednicom na kojoj je prisustvovalo 209 delegata predstavljajući 81 zemlju članicu, jednu Organizaciju članicu (Evropsku uniju) i 14 međunarodnih organizacija.
(Saznaj više…)

Rezultati polaganja pismenog dijela ispita u sklopu konkursne procedure za prijem volontera u Agenciji za sigurnost hrane

Kandidati koji su položili pismeni dio testa
(Saznaj više…)

Prijem volontera u Agenciji za sigurnost hrane BiH – Rezultati ispita

Rezultati ispita za prijem u Agenciju za sigurnost hrane BiH
(Saznaj više…)

Publikacija Svjetske zdravstvene organizacije

Svjetska zdravstvena organizacija, Odjel za sigurnost hrane i zoonoze,objavio je bilten Novosti iz sigurnosti hrane broj 37.

U izdanju su objavljene slijedeće teme:
(Saznaj više…)

Poziv na pismeni i usmeni ispit za volontere

Pozivaju se slijedeći kandidati da pristupe  polaganju pismenog dijela ispita za poziciju volontera u Agenciji za sigurnost hrane Bosne i Hercegovine

(Saznaj više…)