Agencija za sigurnost hrane Bosne i Hercegovine +++ tel: 00 387 36 336 950 +++fax 00 387 36 336 990

Nastavak aktivnosti: IPA program EC „Podrška u pripremi i provedbi EU zakonodavstva u oblasti hrane u Bosni i Hercegovini“, posjeta laboratoriji za kontrolu hrane sa ekspertom EC u periodu 01.02.-05.02.2010

Shodno daljim aktivnostima Agencije za sigurnost hrane BiH u procesu pripreme za proces ovlašćivanja ispitnih laboratorija koje provode analize hrane i predmeta koji dolaze u neposredan kontakt sa hranom, a na temelju zahtjeva za ovlašćivanje koji su dostavile laboratorije za kontrolu hrane u BiH na osnovu odredbi Zakona o hrani („Službeni glasnik BiH“, broj 50/04) i Pravilnika o uslovima koje moraju ispunjavati ovlašteni ispitni laboratoriji koji provode analize hrane i postupku ovlašćivanja laboratorija („Službeni glasnik BiH“ br. 37/09)…

(Saznaj više…)

IPA program EC „Podrška u pripremi i provedbi EU zakonodavstva u oblasti hrane u Bosni i Hercegovini“, posjeta laboratoriji za kontrolu hrane sa ekspertom EC

Na osnovu odredbi Zakona o hrani („Službeni glasnik BiH“, broj 50/04) i Pravilnika o uslovima koje moraju ispunjavati ovlašteni ispitni laboratoriji koji provode analize hrane i postupku ovlašćivanja laboratorija („Službeni glasnik BiH“ br. 37/09), a shodno daljim aktivnostima Agencije za sigurnost hrane BiH u procesu pripreme za proces ovlašćivanja ispitnih laboratorija koje provode analize hrane i predmeta koji dolaze u neposredan kontakt sa hranom, a na temelju zahtjeva za ovlašćivanje koji su dostavile laboratorije za kontrolu hrane u BiH, tokom perioda 19.01.-24.01.2010. godine, ekspert za laboratorije gosp. Salvatore Millone (u okviru IPA programa Podrška u pripremi i provedbi EU zakonodavstva u oblasti hrane u Bosni i Hercegovini) zajedno sa timom Agencije za sigurnost hrane BiH koju čine šef odsjeka doc.dr.sci. Nihada Ahmetović i stručni saradnik Maida Mujkić dr.vet.med, izvršio je stručni obilazak određenog broja laboratorija koje su podnijele zahtjeve za ovlašćivanje.
(Saznaj više…)

Vijeće ministara usvojilo pravilnike o hrani

Na prijedlog Agencije za sigurnost hrane Bosne i Hercegovine, Vijeće ministara Bosne i Hercegovine na 113  sjednici u Sarajevu, usvojilo  je 14 pravilnika o hrani i materijalima u kontaktu s hranom. Usvojeni su sljedeći pravilnici: Pravilnik o plastičnim materijalima i predmetima namijenjenim za kontakt s hranom, Pravilnik o materijalima i predmetima koji sadrže vinilklorid monomer i namijenjeni su za kontakt s hranom, Pravilnik o ograničavanju upotrebe epoksi-derivata u materijalima i predmetima namijenjenim za kontakt s hranom… (Saznaj više…)

Pripremni sastanak vezano za IPA projekat: „Podrška u pripremi i provedbi EU zakonodavstva u oblasti hrane u BiH“ – podrška laboratorijama uključenim u kontrolu hrane

U prostorijama Agencije za sigurnost hrane BiH dana 18.01.2010. godine održan je pripremni sastanak kojem su prisustvovali direktor Agencije doc.dr.sci. Sejad Mačkić, šef odsjeka doc.dr.sci. Nihada Ahmetović i viši stručni saradnik Asija Leto, dipl.pravnik, kao i  Krystian Poplawski vođa tima IPA projekta „Podrška u pripremi i provedbi EU zakonodavstva iz oblasti hrane u BiH“ u vezi sa realizacijom jedne od komponenti pomenutog projekta: podrška laboratorijama uključenim u kontrolu hrane.
(Saznaj više…)

Druga sjednica Upravnog odbora Agencije

Druga sjednica Upravnog odbora Agencije za sigurnost hrane održana je 29.12. 2009. godine u prostorijama Agencije u Mostaru.Predloženi Dnevni red za drugu sjednicu Upravnog odbora  usvojen je većinom glasova  članova Upravnog odbora. Nakon što je  usvojen Dnevni red, članovi Upravnog odbora pristupili su tački dnevnog reda  izbor Predsjednika ovog tijela.

Nakon rasprave većinom glasova za predsjednicu Upravnog odbora Agencije  izabrana je Slađana Šarac, dipl. ing. teh., predstavnica Federalnog  ministarstva zdravstva.
(Saznaj više…)

Agencija za sigurnost hrane BiH na VI simpozijumu o zaštiti bilja u BiH sa međunarodnim učešćem

Šesti simpozij o zaštiti bilja u BiH sa međunarodnim učešćem, koji se u organizaciji Društva za zaštitu bilja BiH održao u Tuzli od 8. do 10. decembra 2009. godine, okupio je vodeće stručnjake u oblasti zaštite bilja iz BiH i zemalja okruženja, kao i njihove kolege iz  drugih srodnih oblasti, s ciljem da se na jednom mjestu s različitih stajališta rasvijetle nove, efikasnije i ekonomičnije  metode zaštite bilja, te olakša i potakne proces prilagođavanja i razvoja poljoprivrednog sektora u odnosu na sve značajnije ekološke i ekonomske izazove, uz poseban akcenat na sigurnost hrane.
(Saznaj više…)