Agencija za sigurnost hrane Bosne i Hercegovine +++ tel: 00 387 36 336 950 +++fax 00 387 36 336 990

Sigurnost hrane: „EU politike i standardi“

U organizaciji Poljoprivredno-prehrambenog fakulteta Univerziteta u Sarajevu  i nevladine organizacije “Kyodo” u Sarajevu je 04.03.2010. godine održan je skup na temu:”Sigurnost hrane – EU politike i standardi”. Učešće na skupu, kao pozvani predavač, uzeo je direktor Agencije doc.dr.sci. Sejad Mačkić koji je održao predavanje na temu „Usaglašavanje legislative iz oblasti hrane u BiH sa legislativom EU- uloga i značaj Agencije  za sigurnost hrane BiH“. Predavanja o temama koje se odnose na sigurnost hrane, izazove organske poljoprivrede u BiH, kao i proizvodnja hrane u Unsko-sanskoj regiji,  održali su: doc.dr. Mile Blesić, prof.dr. Esma Velagić- Habul i prof.dr. Vildana Alibabić. (Saznaj više…)

Obilazak inspekcijskih službi i nadležnih ministarstava u Bosni i Hercegovini u sklopu IPA projekta „Podrška u pripremi i provedbi EU zakonodavstva iz oblasti hrane u BiH“

U sklopu IPA Projekta „Podrška u pripremi i provedbi EU zakonodavstva iz oblasti hrane u BiH“ pomoćnik direktora Agencije za sigurnost hrane Bosne i Hercegovine dr.vet.med. Drago S. Sando, spec. hig. i teh. namirnica i ekspert Evropske komisije Christiano Longo u periodu od 02.-24.02.2010. godine održali su sastanke sa predstavnicima slijedećih institucija
(Saznaj više…)

Završetak aktivnosti vezano za obilazak laboratorija za kontrolu hrane sa ekspertom EC: IPA program EC „Podrška u pripremi i provedbi EU zakonodavstva u oblasti hrane u Bosni i Hercegovini“

Tokom perioda 16.02.-18.02.2010. godine izvršen je obilazak još tri laboratorije za kontrolu hrane u BiH koje provode analize hrane i predmeta koji dolaze u neposredan kontakt sa hranom u BiH koje su podnijele zahtjeve za ovlašćivanje u skladu sa Zakonom o hrani („Službeni glasnik BiH“, broj 50/04) i Pravilnikom o uslovima koje moraju ispunjavati ovlašteni ispitni laboratoriji koji provode analize hrane i postupku ovlašćivanja laboratorija („Službeni glasnik BiH“ br. 37/09): Regionalnog zavoda Trebinje i Foča, te laboratorije Veterinarskog zavoda Mostar u okviru IPA programa EC Podrška u pripremi i provedbi EU zakonodavstva u oblasti hrane u Bosni i Hercegovini. (Saznaj više…)

Saopćenje za javnost Agencije za sigurnost hrane Bosne i Hercegovine, 19. februara 2010. godine

U cilju istinitog i objektivnog informisanja javnosti, ovim putem Vas obavještavamo da Agencija za sigurnost hrane Bosne i Hercegovine, kao kontakt tačka Sistema za brzo uzbunjivanje za hranu i hranu za životinje Evropske komisije (RASFF), nije zaprimila obavijest da je sir „Reinhardshof Harzer Käse“ i „Reinhardshof Bauernkäse mit Edelschimmel,“ proizvođača „Prolactal Gmbh“ iz Austrije distribuisan u Bosni i Hercegovini, što znači da nadležna služba Evropske komisije u ovom trenutku ne raspolaže takvim saznanjima. Kao što je poznato, za sir „Reinhardshof Harzer Käse“ i „Reinhardshof Bauernkäse mit Edelschimmel“ postoji sumnja da je zaražen bakterijom Listeria monocytogenes. (Saznaj više…)

Druga sjednica Vijeća za GMO

Dana 15.02.2010 u prostorijama Poljoprivrednog instituta RS u Banja Luci, održana je II sjednica Vijeća za GMO, koje djeluje pri Agenciji za sigurnost hrane BiH, na kojoj su između ostalog završene sve bitne pripreme za početak sistemske kontrole prisustva GMO u proizvodima i biljkama na području cijele BiH. “Zakonska regulativa u BiH ne dozvoljava uvoz ni unošenje bilo kakvih GMO na ovo područje”, rekao je prof.dr.sci.Vojislav Trkulja, predsjednik Vijeća za GMO nakon II sjednice Vijeća i dodao da najveći rizik postoji kod tri ratarske kulture: soje, kukuruza i uljane repice. (Saznaj više…)

Predstavnici komisija Parlamenta BiH posjetili Agenciju za sigurnost hrane BiH

U posjeti Agenciji za sigurnost hrane Bosne i Hercegovini dana 11. februara 2010. godine boravili su predsjedavajući Zajedničke komisije za ekonomski razvoj i reforme Parlamenta BiH Zoran Koprivica, prvi zamjenik predsjedavajućeg Zajedničke komisije za evropske integracije Parlamenta BiH Ivo Miro Jović i sekretar Zajedničke komisije za ekonomski razvoj i reforme Parlamenta BiH Amer Bekrić.

(Saznaj više…)