Agencija za sigurnost hrane Bosne i Hercegovine +++ tel: 00 387 36 336 950 +++fax 00 387 36 336 990

Radionica u Tuzli: „Agencija za sigurnost hrane BiH- sigurna hrana za potrošače“

U četvrtak, 03.06.2010. godine na Tehnološkom fakultetu Univerziteta u Tuzli, u organizaciji Udruženja potrošača „Klub potrošača“ bit će održana radionica na temu „Agencija za sigurnost hrane BiH-sigurna hrana za potrošače“. Radionica je završnica projekta „Edukacija potrošača školskog uzrasta,“ koji je podržalo Ministarstvo trgovine Federacije BiH.
(Saznaj više…)

U „Službenom glasniku BiH“ broj 42/10 objavljeno sedam pravilnika o materijalima u kontaktu s hranom

Pravilnici o materijalima u kontaktu s hranom, koji su na prijedlog Agencije za sigurnost hrane Bosne i Hercegovine usvojeni na 113. sjednici Vijeća ministara objavljeni su dana 24.05.2010. godine u „Službenom glasniku BiH,“ broj 42/10. Riječ je o sedam pravilnika, a to su:

(Saznaj više…)

Svjetski dan celijakije

Međunarodni dan celijakije obilježava se svakog trećeg vikenda/ treće subote, u mjesecu maju. Članice Evropske asocijacije oboljelih od celijakije (The Association of European Coeliac Societies, AOECS), obilježile su Dan celijakije 15.05. 2010. godine. U BiH se  od 15.5. do 23.5. obilježava Sedmica svjesnosti o celijakiji. Cilj ove akcije je proširiti znanje o celijakiji, terapiji celijakije, izboru hrane i prehrane, pripremanju hrane, kao i o ozbiljnim posljedicama nepridržavanja stroge bezglutenske prehrane.
(Saznaj više…)

Pregled prehrambenog informacionog sistema

NLIS je web portal baziran na informacijskom sistemu koji objedinjuje postojeće podatke o prehrani i podatke koji se odnose na prehranu, zdravlje i razvoj iz WHO, UNICEF, UN  statičkog odjela, UNDP, FAO, DHS, Svjetske banke i FPRI i ILO. Podaci su prikazani kao automatizirani profil zemlje ili se mogu preuzeti kao podatak koji kreira korisnik.
NILS profil zemlje sa odabranim pokazateljima za prehranu, sigurnost hrane, zdravstva, sposobnostima, prednostima i meta indikatorima predstavlja on line verziju sa pristupom  izvoru podataka i verziji pripremljenu za printanje na dvije stranice. NLIS definira korisnik  koji može preuzimati podatke iz svih WHO prehrambenih baza.
(Saznaj više…)

U „Službenom glasniku BiH“ objavljeni Pravilnik o zdravstvenoj ispravnosti vode za piće i Pravilnik o stolnim vodama

Pravilnik o zdravstvenoj ispravnosti vode za piće i Pravilnik o stolnim vodama, koji su, na prijedlog Agencije za sigurnost hrane Bosne i Hercegovine, doneseni na 113. sjednici Vijeća ministara BiH objavljeni su dana 17.05.2010. godine u „Službenom glasniku BiH,“ broj 40/10. Pravilnici su izrađeni u skladu sa članom 54. Zakona o hrani BiH („Službeni glasnik BiH,“ broj 50/04), prema kojem Agencija, u saradnji sa nadležnim organima entiteta i Brčko Distrikta BiH,  inicira, priprema i organizuje izradu provedbenih propisa o hrani i usklađeni su legislativom Evropske unije.
(Saznaj više…)

Sastanak u Udruženju za celijakiju „Prvi osmijeh“

Dana 07.05.2010. godine održan je sastanak u prostorijama Udruženja za celijakiju „Prvi osmijeh“ Banja Luka, kojem su prisustvovali doc.dr.sc. Nihada Ahmetović, šef odsjeka za patogene mikroorganizme, predsjednica Udruženja za celijakiju Nada Stojanac, te članice pomenutog Udruženja Lidija Rondoš i Tatjana Popović. Sastanak je bio posvećen legislativi u BiH i EU koja uređuje oblast posebnih prehrambenih potreba, sa posebnim osvrtom na hranu koja je namijenjena osobama koje su netolerantne na gluten.
(Saznaj više…)