Agencija za sigurnost hrane Bosne i Hercegovine +++ tel: 00 387 36 336 950 +++fax 00 387 36 336 990

Poziv na pismeni i usmeni ispit za volontere

Pozivaju se slijedeći kandidati da pristupe  polaganju pismenog dijela ispita za poziciju volontera u Agenciji za sigurnost hrane Bosne i Hercegovine

(Saznaj više…)

Pravilnik o oznakama originalnosti i geografskom porijeklu hrane i Pravilnik o oznakama tradicionalnog ugleda hrane

Ovim putem obavještavamo javnost o aktivnostima, koje trenutno preduzima Agencija za sigurnost hrane Bosne i Hercegovine po pitanju donošenja i implementacije propisa o hrani. Agencija za sigurnost hrane je shodno članu 54. Zakona o hrani („Službeni glasnik BiH,“ broj 50/04), u saradnji sa nadležnim organima entiteta i Brčko Distrikta BiH, inicirala, pripremila i organizirala donošenje Pravilnika o oznakama originalnosti i geografskog porijekla hrane i Pravilnika o oznakama tradicionalnog ugleda hrane, koji su doneseni na 113. Sjednici Vijeća ministara BiH i objavljeni u Službenom glasniku BiH, broj 27/10. Donošenjem navedenih pravilnika, po prvi put u Bosni i Hercegovini stvorena je pravna pretpostavka za zaštitu poljoprivredno-prehrambenih proizvoda koji imaju posebna svojstva. (Saznaj više…)

Svjetski dan zdravlja

Svjetski dan zdravlja (eng. World Health Day) slavi se 7. aprila svake godine pod pokroviteljstvom Svjetske zdravstvene organizacije (WHO). Prva Svjetska zdravstvena skupština koju je organizovala Svjetska zdravstvena organizacija održana je 1948. godine. Odlukom skupštine 7. april određen je za Svjetski dan zdravlja i počinje se slaviti od 1950. godine. Ovaj dan se obilježava kako bi se izgradila svijest o određenoj temi koja je vezana za zdravlje, čime bi se skrenula pažnja na prioritetne oblasti koje su briga Svjetske zdravstvene organizacije.
(Saznaj više…)

“Procjena i analiza rizika po pitanju sigurnosti hrane: Stanje, činjenice i podaci u BiH i EU u 2009. godini”

U organizaciji Agencije za sigurnost hrane Bosne i Hercegovine i IPA projekta „Podrška u pripremi i provedbi EU zakonodavstva iz oblasti hrane u BiH“, u periodu 30-31.03.2010. godine u hotelu Termag na Jahorini održan je seminar na temu: “Procjena i analiza rizika po pitanju sigurnosti hrane: Stanje, činjenice i podaci u BiH i EU u 2009. godini”. Na ovom seminaru urađena je prva sveobuhvatna procjena i analiza rizika porijeklom iz hrane u Bosni i Hercegovini, na osnovu podatka koje je Agencija prikupila i obradila u toku 2009. godine.
(Saznaj više…)

Publikacija Svjetske zdravstvene organizacije “Zdravlje i okoliš u Evropi: Ocjena napretka”

U Publikaciji Svjetske zdravstvene organizacije iz 2010 godine pod nazivom:”Zdravlje i okoliš u Evropi: Ocjena napretka” navodi se da je Bosna i Hercegovina u oblasti sigurnosti hrane, u nivou ili iznad prosjeka u odnosu na zemlje u evropskoj regiji. Naime, Agencija za sigurnost hrane BiH u saradnji sa Ministarstvom civilnih poslova BiH-odjelom za zdravstvo, učestvovala je u projektu Svjetske zdravstvene organizacije “Akcioni plan za okoliš i zdravlje djece Evrope”, kao član Radne grupe.
(Saznaj više…)

Novi pravilnici u oblasti hrane

Dana 30.03.2010. godine u „Službenom glasniku BiH“ broj 25/10,  objavljeni su Pravilnici o standardima za stavljanje jaja na tržište i Pravilnik o šećerima, dok je 05.04.2010. godine u „Službenom glasniku BiH“ broj 26/10, objavljen Pravilnik o prirodnim mineralnim i prirodnim izvorskim vodama, koji su zajedno sa još 11 pravilnika, na prijedlog Agencije, doneseni od strane Vijeće  ministara BiH, na sjednici održanoj 29.01.2010. godine.
(Saznaj više…)