Agencija za sigurnost hrane Bosne i Hercegovine +++ tel: 00 387 36 336 950 +++fax 00 387 36 336 990

EFSA je izdala savjet o smanjenju kampilobaktera kod pilića

EFSA je procjenila uticaj na ljudsko zdravlje kontrolnih mjera koje se mogu koristiti za smanjenje pojave bakterija roda Campylobacter u pilićima i pilećem mesu. Mišljenje će pomoći menadžerima rizika prilikom donošenja mjera za smanjenje kampilobakterioza, najčešće prijavljene bolesti u Evropi čiji je put prenosa hrana.

Više informacija na linku: http://www.efsa.europa.eu/en/press/news/biohaz110407.htm

EFSA vrši naučnu procjenu sigurnosti zračenja hrane

Naučnici Evropskog autoriteta za sigurnost hrane (EFSA) su dopunili naučne savjete o sigurnosti  procesa zračenja hrane – ovaj proces se može koristiti za uništavanje bakterija koje izazivaju trovanja hranom. U sveobuhvatnom savjetu kreatorima politike EU, naučnici EFSA-e posmatrali su efikasnost  mikrobiološke sigurnosti zračenja hrane, kao i moguće rizike koji, kao rezultat ovog procesa, proizlaze iz stvaranja nekoliko hemijskih materija.

Više informacija na linku: http://www.efsa.europa.eu/en/press/news/cef110406.htm

Svjetski dan zdravlja, 07.04.2011.

Svjetska zdravstvena organizacija (WHO) održala je prvu Skupštinu 1948. godine. Na Skupštini je odlučeno da će se 07. aprila, počevši od 1950. godine, širom svijeta obilježavati kao Svjetski dan zdravlja. Ove godine Svjetski dan zdravlja je posvećen antimikrobnoj rezistenciji.
(Saznaj više…)

Održana X sjednica Vijeća za genetički modificirane organizme

X sjednica Vijeća za genetički modificirane organizme održana je dana 25.03.2011. godine u prostorijama Uprave BiH za zaštitu zdravlja bilja u Sarajevu. Sjednici su, uz članove Vijeća za GMO, prisustvovali predstavnici Agencije za sigurnost hrane BiH i Uprave BiH za zaštitu zdravlja bilja.
(Saznaj više…)

Potpisan Sporazum o naučno-istraživačkoj i stručnoj saradnji između Agencije za sigurnost hrane BiH i Biotehničkog fakulteta i Visoke zdravstvene škole Univerziteta u Bihaću

Dana 29.03.2011. godine u prostorijama Biotehničkog fakulteta Univerziteta u Bihaću održan je okrugli stol na temu: „Značaj saradnje Agencije za sigurnost hrane BiH i Fakultetskih laboratorija u sistemu osiguranja kvaliteta hrane“ u cilju zaključivanja Sporazuma o naučno-istraživačkoj i stručnoj saradnji između Agencije za sigurnost hrane BiH i Biotehničkog fakulteta i Visoke zdravstvene škole Univerziteta u Bihaću.
(Saznaj više…)

EFSA i ECDC objavili godišnji izvještaj o zoonozama i bolestima čiji je put prenosa hrana u Evropskoj uniji za 2009. godinu

Evropski autoritet za sigurnost hrane (EFSA) i Evropski centar za kontrolu i prevenciju bolesti (ECDC) objavili su godišnji izvještaj o zoonozama i bolestima čiji je put prenosa hrana u Evropskoj uniji za 2009. godinu. U izvještaju se navodi da je došlo do pada broja slučajeva Salmonellosis kod ljudi za 17 % u 2009., što predstavlja pad već petu godinu zaredom. U izvještaju se takođe navodi da je između 2008. i 2009. godine, broj zaraženih Salmonellom, kada su u pitanju koke nesilice, pao za 9 %.
(Saznaj više…)