Agencija za sigurnost hrane Bosne i Hercegovine +++ tel: 00 387 36 336 950 +++fax 00 387 36 336 990

EFSA i ECDC istakle važnost temeljnog kuhanja klica u smanjenju rizika od naknadnih epidemija izazvanih E. coli O104

Evropski autoritet za sigurnost hrane (European Food Safety Agency, EFSA) i Evropski centar za prevenciju i kontrolu bolesti (European Centre for Disease Prevention and Control, ECDC) pripremili su zajedničku brzu procjenu rizika vezanu za hemolitički uremijski sindrom (HUS) u Bordou, Francuska. (Saznaj više…)

Sastanak na temu: „Procjena rizika vezano za kontaminaciju hrane uzrokovane E. coli“

Dana 22.06.2011. godine u zgradi Parlamentarne skupštine BiH u Sarajevu, u organizaciji Agencije za sigurnost hrane Bosne i Hercegovine (u daljem tekstu: Agencija), održan je sastanak na temu: „Procjena rizika vezano za kontaminaciju hrane uzrokovane E. coli“. (Saznaj više…)

Obavještenje proizvođačima prirodnih mineralnih, prirodnih izvorskih i stonih voda u Bosni i Hercegovini i uvoznicima koji vodu stavljaju na tržište Bosne i Hercegovine

Na osnovu Zakona o hrani („Službeni glasnik BiH“, broj 50/04) Agencija za sigurnost hrane Bosne i Hercegovine (u daljnjem tekstu: Agencija), kao nacionalni autoritet u oblasti sigurnosti hrane, kroz pripremu i predlaganje propisa o vodama Vijeću ministara BiH, daje značajan doprinos osiguravanju visokog nivoa zaštite života i zdravlja ljudi, zaštite interesa potrošača i proizvođača, kao i efikasnog funkcionisanja unutrašnjeg tržišta Bosne i Hercegovine. (Saznaj više…)

Saopćenje za javnost Agencije za sigurnost hrane BiH, na osnovu saopćenja EFSA-e i zajedničkog saopćenja Saveznog instituta za procjenu rizika (BfR), Saveznog ureda za zaštitu potrošača i sigurnost hrane (BvL) i Robert Koch Instituta (RKI)-Njemačka vezano za STEC / VTEC (Shiga toksin ili verotoxin producirajuća E. coli), 14.06.2011. godine

Evropski autoritet za sigurnost hrane (EFSA) objavio je svoju brzu procjenu rizika izloženosti STEC/VTEC (Shiga toksin ili verotoxin producirajuća E. coli), putem potrošnje sirovog povrća i savjete o mogućnostima za ublažavanje rizika od mogućih onečišćenja hrane i zaraze ljudi. Soj (STEC O104: H4) odgovoran za trenutno izbijanje epidemije u Njemačkoj, iako rijedak, sličan je sojevima o kojima je prethodno izvještavano (Sličan E.coli O104:H4 soj već je dokazan u Njemačkoj prije 10 godina kod pacijenta sa hemolitičko uremičkim sindromom (HUS) uzrokovanim STEC infekcijom. U epidemiji bolesti koja je izbila susrećemo se sa karakteristikama sojeva STEC koji obično potiču od životinja i sa EAEC (Enteroaggregative E.coli) koja obično potječe od ljudi.
(Saznaj više…)

Prva Konferencija o sigurnosti hrane u BiH na temu: „Analiza rizika u procesu osiguranja visokog stepena sigurnosti hrane“, Sarajevo, 07.06.2011. godine

Dana 07.06.2011. godine u hotelu „Europe“ u Sarajevu, u organizaciji Agencije za sigurnost hrane BiH u saradnji sa Evropskim autoritetom za sigurnost hrane (EFSA), a uz finansijsku podršku ARDP projekta Svjetske banke održana je Prva Konferencija o sigurnosti hrane u BiH  na temu: „Analiza rizika u procesu osiguranja visokog stepena sigurnosti hrane“  kojom je obilježeno pet godina rada Agencije.
(Saznaj više…)

Sastanak na temu „Procjena rizika vezano za kontaminaciju hrane uzrokovanu E. coli i zabranu upotrebe Bisphenola A“, Mostar, 03.06.2011. godine

U organizaciji Agencije za sigurnost hrane Bosne i Hercegovine dana 03.06.2011. godine u Mostaru je danas održan sastanak na temu „Procjena rizika vezano za kontaminaciju hrane uzrokovanu E. coli i zabranu upotrebe Bisphenola A“. Sastanku su prisustvovali predstavnici nadležnih institucija BiH, entiteta i Brčko Distrikta BiH, Kliničkog centra Univerziteta Sarajevo
(Saznaj više…)