Agencija za sigurnost hrane Bosne i Hercegovine +++ tel: 00 387 36 336 950 +++fax 00 387 36 336 990

Prva Konferencija o sigurnosti hrane u BiH na temu: „Analiza rizika u procesu osiguranja visokog stepena sigurnosti hrane“, Sarajevo, 07.06.2011. godine

Dana 07.06.2011. godine u hotelu „Europe“ u Sarajevu, u organizaciji Agencije za sigurnost hrane BiH u saradnji sa Evropskim autoritetom za sigurnost hrane (EFSA), a uz finansijsku podršku ARDP projekta Svjetske banke održana je Prva Konferencija o sigurnosti hrane u BiH  na temu: „Analiza rizika u procesu osiguranja visokog stepena sigurnosti hrane“  kojom je obilježeno pet godina rada Agencije.
(Saznaj više…)

Sastanak na temu „Procjena rizika vezano za kontaminaciju hrane uzrokovanu E. coli i zabranu upotrebe Bisphenola A“, Mostar, 03.06.2011. godine

U organizaciji Agencije za sigurnost hrane Bosne i Hercegovine dana 03.06.2011. godine u Mostaru je danas održan sastanak na temu „Procjena rizika vezano za kontaminaciju hrane uzrokovanu E. coli i zabranu upotrebe Bisphenola A“. Sastanku su prisustvovali predstavnici nadležnih institucija BiH, entiteta i Brčko Distrikta BiH, Kliničkog centra Univerziteta Sarajevo
(Saznaj više…)

Saopćenje za javnost Agencije za sigurnost hrane Bosne i Hercegovine, 25.05.2011. godine

U periodu 24. i 25.05.2011. godine mediji u Njemačkoj (Deutche Welle) objavili su vijest o zabrinutosti njemačkih zdravstvenih vlasti zbog izbijanja epidemije hemoragijskog enterokolitisa kod ljudi, uzrokovanog enterohemoragijskom ešerihijom koli (Esherichia coli), praćenog krvavim proljevom, povraćanjem i bolnim grčevima u stomaku. Kao rezultat epidemije u Njemačkoj su do sada zabilježena 3 smrtna slučaja, zahvaćeno je sedam pokrajina Njemačke, a sumnja se da broj zaraženih do danas iznosi više od 400. Situacija je do sada najkritičnija u i oko Hamburga.
(Saznaj više…)

Informacija o opasnosti za zdravlje dojenčadi koju može prouzrokovati izloženost bisfenolu A putem bočica za hranjenje dojenčadi

Vijeće ministara BiH, na prijedlog Agencije za sigurnost hrane Bosne i Hercegovine, na 151. sjednici održanoj 25.05.2011. godine, razmotrilo je i usvojilo Informaciju o opasnosti za zdravlje dojenčadi koju može prouzrokovati izloženost bisfenolu A putem bočica za hranjenje dojenčadi.
(Saznaj više…)

Vijeće ministara BiH donijelo devet propisa o hrani

Na prijedlog Agencije za sigurnost hrane Bosne i Hercegovine, Vijeće ministara BiH je na 151. sjednici održanoj 25.05.2011. godine u Sarajevu donijelo devet propisa o hrani, i to: Pravilnik o proizvodima od jaja, Pravilnik o keksima i keksima srodnim proizvodima, Pravilnik o kafi, proizvodima od kafe, surogatima i proizvodima od surogata, Pravilnik o neželjenim supstancama u hrani za životinje, Pravilnik o hrani obogaćenoj nutrijentima, Pravilnik o hrani namijenjenoj za upotrebu u energetski ograničenoj ishrani za smanjenje tjelesne mase, Pravilnik o hrani za posebne prehrambene potrebe, Pravilnik o dijetalnoj hrani za posebne medicinske potrebe i Pravilnik o izmjeni i dopuni Pravilnika o osvježavajućim bezalkoholnim pićima i sličnim proizvodima.
(Saznaj više…)

Studenti Pravnog fakulteta Sveučilišta u Mostaru posjetili Agenciju za sigurnost hrane Bosne i Hercegovine

Dana 12.05.2011. godine studenti Pravnog fakulteta Sveučilišta u Mostaru, zajedno sa doc.dr.sc. Markom Bevandom, posjetili su Agenciju za sigurnost hrane Bosne i Hercegovine, kako bi se upoznali sa radom Agencije. Naime, studenti V godine Pravnog fakulteta u okviru predmeta „Pravo zaštite potrošača“ proučavaju i područje sigurnosti proizvoda i odgovornosti za neispravne proizvode.
(Saznaj više…)